- (NW) DENNENDAL 1970-'74: EEN MOOIE SNEEUWBAL! -
@@@@ 'Voorbij Seks, Drugs en Rock 'n roll: Recht voor Allen' @@@@
-----GEWOON SAMEN MENSZIJN-----
Site-overzicht - Strip - Fotoarchief - Dagboek - Column - Spandoek - Info - redactie
(met dank aan het fonds Lekkere Mallootje en Domela Nieuwenhuis)
Deze website is gewijd aan de geschiedenis van Nieuw-Dennendal, een alternatieve woon- en werkgemeenschap die begin 1974 voortkwam uit de ‘zwakzinnigeninrichting’ Dennendal. Nw-Dennendal bestond maar kort, maar de beweging is nog altijd een inspiratiebron voor de ideeën rond ‘verdunning’, de integratie van gehandicapten en ‘anderen’.
De site bevat een strip over de ‘Dennendalaffaire’ en veel historische foto’s. Daarnaast is er een terugblik op een reünie in 2003. Verder is er een sectie 'Reizen', met veel informatie en foto's over derdewereldlanden. De 'revoluutsie' voerde menigeen langs Dharamsala, Kathmandu en later Poona.'Verdunning' bleek een toverwoord voor onder meer 'andersglobalisering'.

Foto anderetijden.nl

Carel Muller overleden.STRIP - STRIP - STRIP - STRIP - STRIP -STRIP -STRIP -STRIP -STRIP

Carel Muller tussen theetuinbeheerder Frank Brave en ark, met links de beheerder en rechts de boot waarmee een omstreden tochtje op het IJsselmeer werd gemaakt (voorpagina van strip uit 1976 - dubbelklik op plaatje voor origineel). Verhaal en tekeningen: oud-middelenman Hans Grimm
theetuin
site-overzicht
V-teken
Geen conflict dat in de eerste helft van de jaren zeventig in Nederland de gemoederen zó verhitte als de affaire rond de zwakzinnigenafdeling Dennendal in Den Dolder*). Op 3 juli 1974 werd het paviljoen Lorentz ontruimd, medewerkers werden gearresteerd, honderden bezetters en sympathiserende ouders op straat gezet, verstandelijk-gehandicapten met bussen afgevoerd. Premier Den Uyl sprak van 'een persoonlijke nederlaag'. PSP-kamerlid Bram van der Lek noemde de ontruiming 'misdadig'....
(Intro van BRES-artikel; zie voor het hele verhaal samenvatting.)

*) De term 'zwakzinnigen' is niet langer gebruikelijk. Omdat het om 'geschiedenis' gaat, is het woord gehandhaafd. Nu wordt gesproken van 'mensen met een verstandelijke beperking'.
RE-ÜNIE: HET WOORD WAS GEVALLEN: RE-ÜNIE

reüniefoto's

reüniethumbs

video's

hist. beelden
TERUGBLIK
Interview met Martin de Rooy en Hans Bogers Interview downloaden

Afspelen met Realplayer
VPRO's ANDERE TIJDEN
wijdde op 3 december 2002 een uitzending aan de affaire, met o.a. Carel Muller, Piet Reckman en Bartho Smit. Zie: Dennendal.
Dagboekarchief
Zie voor alle dagboekjes:
Dagboekarchief-1, arch.-2, arch.-3
Column
Column/Recensie/Mailwisseling
Oproep/Pleidooi/Brief enz.

MEDEDELINGEN, AGENDA, AANBEVOLEN BIJDRAGEN en LINKS:

Historisch Weekend 4, 5 en 6 nov. 2016: zie Foto's
De Historische Vereniging Den Dolder organiseerde van 4 t/m 6 november 2016 een weekend met als thema de geschiedenis van de WA-Hoeve, in het kader waarvan op zaterdagmiddag 5 november ook de 'Dennendalaffaire' aan de orde kwam. Bartho Smit hield een introductie, Inge Mans zat een panel voor. Zie vier pagina's foto's en een pagina verslagen.
Zie voor het programma: Historisch Weekend.
Bartho Smit heeft een weblog waarin hij de bal op de stip legt, zie voorzetten - met reflectie op de lezing van een filmscript over de Dennendalaffaire door zijn zoon Joris en met hem bevriende acteurs (vrijdag, 3 februari 2017).
Inge Mans publiceerde dit voorjaar bij de Papieren Tijger: Het hart van de zorg, idealen en praktijken in de verstandelijk gehandicaptenzorg bij de Hafakker (1960-2010). Voor een recensie, zie: ingemansboek.
keetbezet fotograaf Cor Zwaan Column
fotograaf in actie

De fotografie en Dennendal
Cor Zwaan was in de jaren'70 een activistische fotograaf, die een stage maatschappelijk werk op Dennendal deed. Hij viel met zijn fotografenneus in de boter en maakte een honderdtal foto's van bezettingsacties en verwante zaken, waarvan hij de negatieven nog heeft. Die foto's zijn onlangs gedigitaliseerd en deels op de nw-dennendalsite geplaatst. Zie voor een uniek inkijkje in de vroege jaren '70: 11-1: verklaring, 11-2: bezetting-1, 11-3: bezetting-2, 11-4: gezag, 11-5: geweld, 11-6: sommatie, 11-7: uitzetting-1, 11-8: uitzetting-2, 11-9: busjes, 11-10: groepsleiding-1, 11-11: groepsleiding-2, 11-12: bloemenprotest, 11-13: ondertussen 11-14: persconferenties, 11-15: verdeeldheid

Slag om Dennendal
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren bevat een mooi essay, 'De slag om Dennendal, een terugblik op de jaren vijftig vanuit de jaren zeventig', van de hand van Ido Weijers. Het stuk is opgenomen in de bundel 'Een stille revolutie? cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig', samengesteld door Paul Luykx en Pim Slot.
Weijers gaat diep in op de naoorlogse Doorbraak, 'als een stille voorbode van de luidruchtige periode daarna'. Hij illustreert zijn these met de casus 'Dennendal', en komt daarbij tot een verrassende analyse. Het is hartverwarmend nog eens te lezen over een periode waarin begrippen als 'gemeenschapszin' en 'persoonlijke verantwoordelijkheid' deel uitmaakten van een haast vanzelfsprekend fatsoensbesef. Van harte aanbevolen dus: De Slag om Dennendal.

Interview Joris en Bartho Smit
De voorstelling 'Dennendal', van zoon en vader Joris en Bartho Smit, beleefde 27 april 2011 haar laatste opvoering in Amsterdam. Het was het slot van een toernee die twee jaar duurde, met zo'n veertig optredens.
7 november hadden we een afrondend interview met Joris en Bartho, met als thema de bevlogenheid van de ‘babyboomers’ en het veronderstelde ontbreken daarvan bij huidige jongeren.
Interviewer Hans Grimm werd bijgestaan door dochter Iris. Twee interviewers dus (vader en dochter) en twee geïnterviewden (vader en zoon): over de jaren 1960/70, de 21ste eeuw en verschillen en overeenkomsten tussen generaties. Zie Interview.

Zie verder: fragment voorstelling op YouTube - Dennendalintro op YouTube - NwDennendal-Recensie - 8weekly-recensie.

Tonkens en Mans over 'geschiedenis zwakzinnigenzorg'
Evelien Tonkens en Inge Mans zijn in april 2007 in VPRO's OVT-magazine geïnterviewd over de 'geschiedenis van de zwakzinnigenzorg'. Luister naar Tonkens en Mans (rechts in beeld: Geschiedenis van de Zwakzinnigenzorg, fragment OVT 8 april 2007 -19.43 min.)

Dennendalaffaire in Canon van de Geneeskunde en Canon Sociaal Werk
Hoe een mens beroemd/berucht kan worden, zie nummer 49 van de 50 onderwerpen in de Canon van de Geneeskunde. En voor een soortgelijk artikel zie Canon van het Sociaal Werk

Verleden en heden: In Memoriam:
Met het verstrijken van de tijd hebben we afscheid moeten nemen van tal van geliefden, zoals Janny Koppen, Jan Mulder, Louk Hulsman, Piet Reckman, Marijke de Jong, Ton van Woudenberg, Piet van Seeters, Goof van de Wijngaard. Zie de In Memoriam-pagina's . Toegevoegd speciale fotopagina voor de in 2014 overleden Frank Brave, zie Frank. Ook toegevoegd: de in mei 2018 overleden Willem Klootwijk.

REIZEN, EEN INSPIRATIEBRON:

Hippietrail (hippytrail)
In de jaren zestig en zeventig trokken velen naar het Oosten, op zoek naar? Het 'hippietrail' was geboren. Inmiddels is er een boek over, de Magic Bus, van Rory MacLean en er is een website met foto's (op Flickr); zie hippietrail.
Meer over Reizen is te vinden onder en vanaf: dagboek India.
Van 'APOCALYPS' naar 'EEN MOOIE SNEEUWBAL'
het politieke waarom van deze website:


Evelien Tonkens publiceerde in maart 1999 een proefschrift over de affaire, 'Het Zelfontplooiingsregime, de actualiteit van Dennendal', en actualiseerde daarmee (Nw)Dennendal voor de 21ste eeuw. Deze webkrant geeft niet alleen een kritiek op haar proefschrift, maar borduurt er op voort.
Voor de politiek geïnteresseerde bezoeker: de politiek komt prominent aan bod in Introductie 1, de samenvatting, de epiloog, de kritiek op het boek van Tonkens, de Pentagonpapers en het persoonlijke verslag.Nieuw-Dennendal, een mengeling van kabouter, nieuw-links en gehandicaptenzorg, uitgeroepen op 17 januari 1974, maar feitelijk al bestaande sinds het voorjaar van '71 of de zomer van '70, en de beweging bestaat nóg altijd, al is het dan voornamelijk via internet - onkruid vergaat niet! (foto: Joost Mous)


---------------------- "The miracle today is communication. So let's use it." - John Lennon '69 ------------------------

Cruciale URL's op de site:
Site-overzicht geeft inhoud, overzicht en handleiding.
Introductie I en II schetst 'het politieke kader' en 'de geschiedenis'.
De Strip: oorspronkelijke stripverhaal met een toelichting
Chronologie I, II en III: kalender belangrijkste gebeurtenissen.
De Pentagonpapers: buitgemaakte notulen WA-bestuur.
Samenvatting: artikel voor Bres
Kritiek: recensie boek van Tonkens.
Persoonlijke verslag: persoonlijke terugblik.
Nieuw-Dennendalbeweging brengt de Nieuw-Dennendallers in kaart.
Reünie, dertig jaar verder... geeft impressies van de reünie.
Reüniebeelden: een foto-impressie van de reünie.
Reünie in thumbs: thumb-fotootjes van reüniedeelnemers.
Dicks Video: reünievideo van Dick Nicolai.
George's Video: video van George den Blanken.
Historische beelden: foto´s van bewoners, werkers, bezetting en ontruiming.
Infopagina: ovet het gebruik van de site als medium en forum.
Copyright en disclaimer: over auteursrechtelijke bescherming.
Gastenboek archief: archief met reacties


Externe verbindingen:
De Dennendalstrip wordt vermeld op de website van het stripantiquariaat Lambiek over maatschappijkritische strips in de jaren zeventig.
Meer informatie over de verstandelijk-gehandicaptenzorg is te vinden onder: Onderling Sterk, Zetnet, Klik en Gehandicapten.pagnina.nl.
De oud-supervisor van paviljoen Lorentz, Martin de Rooy, zit met zijn salonorkest onder 'Vestibule-ensemble'.
PS: Google werkt als een soort geautomatiseerd register voor de site: vermelding van een naam + Dennendal geeft vaak de gezochte pagina.