HOME - INHOUD - TERUG - VOLGENDE
EEN MOOIE SNEEUWBAL: 9.4: Rolling Lorentz

De 'Rolling Lorentz', een naam die ontleend was aan het Amerikaanse muziektijdschrift 'Rolling Stone', blonk uit in meligheid.
Van notulen naar periodiek: een experiment in communicatie
Van maart 1971 tot februari 1972 werkte ik op Dennendal als dienstweigeraar. Daarna ging mijn tewerkstellingsverband over in een normaal arbeidscontract. Ik werd als middelenman en verplegingsassistent aangesteld op een salaris van zo'n f 1100,-- bruto per maand. Hoewel ik niet bepaald uit het inrichtingswerk voortkwam - ik had de School voor de Journalistiek gedaan en als stageaire bij het Friesch Dagblad en de NRC gewerkt - dacht ik er eigenlijk geen moment over mijn oorspronkelijke roeping, de journalistiek, te volgen. Dennendal had me volledig in de greep.
Op de SvdJ en tijdens het stagelopen had ik ervaring opgedaan met de principes van verslaggeving en geleerd mijn gedachten op papier te zetten, een praktijk die verslavend kan werken. Op Dennendal zou ik me in ruime mate aan die verslaving kunnen overgeven. Ik leerde het stencilhok van binnen en buiten kennen, en produceerde tal van verslagjes en brandbrieven, aanvankelijk binnen het paviljoen, maar later binnen heel Dennendal en zelfs de stichting.
Mijn schriftelijke activiteiten speelden zich voornamelijk af op drie fronten: paviljoensnotulen (Rolling Lorentz), ondernemingsraadverslagen en de Dennendalkrant.