HOME - INHOUD - TERUG - VOLGENDE
EEN MOOIE SNEEUWBAL: 11.1: Bezetting Keet

Bezetting: Carel Muller legt op 18 januari in de Keet een verklaring af; zijn vrouw Noortje, met baby, en andere bezetters luisteren toe.
'Kan de spelende mens de baas spelen?' (Tonkens: 150)
Eind '73 waren de tegenstellingen binnen de staf over de positie van Hendrik van Nek en de benoeming van Wiegersma zo hoog opgelopen dat zich een schisma voltrok. Hendrik van Nek was op 20 november naar het door de staf op 4 september de facto afgezette bestuur gestapt in een controverse over zijn Schooltje - een soort 'verraad' zoals hij zelf constateert op de geluidsbandjes die begin maart '74 door Vrij Nederland werden gepubliceerd.
De kloof tussen de vijf overige 'kritische' stafleden en 'de zeven' rond Carel Muller over een autonoom Dennendal groeide eind '73 tot onhanteerbare proporties.
De groep-Carel wilde, gesteund door het overgrote deel van de groepsleiding, volledig met het bestuur breken. De minderheidsgroep wilde echter niet zover gaan en wilde proberen de problemen met het bestuur op te lossen via de inschakeling van bemiddelaars, zoals bijvoorbeeld de WA-raad en de benoemingsinstanties.
De controverse bleek onoverbrugbaar. Na de spanningen van het eerste conflict, het gedoe met Veldkamp rond Bofinex, de benoeming van Drechsel, de dreigende benoeming van Wiegersma, de dwarsliggerij van Hendrik van Nek, de mensen die hem dn links, dn rechts passeerden... na dat alles moet de maat voor Carel Muller vol geweest zijn. Vooruitlopend op een volledige breuk met het bestuur demonstreerde hij rond de kerst zijn creativiteit, organisatietalent en politieke instinct door in korte tijd een 'Werkgroep Bestuur' bijeen te bellen.
Hij wist klinkende namen bijeen te krijgen, zoals prof. J. de Graaf, prof. H. Hertzberger, prof. L.H. Hulsman, drs. Kay Okma, Piet Reckman en Renate Rubinstein. Verder was er op de achtergrond dr. Bram Peper, die als 'liaison' met het PvdA-bestuur zou fungeren.
Het was in veel opzichten een logische zet, maar gezien de groeiende verdeeldheid binnen de staf k een actie die sterk polariserend werkte.