HOME - INHOUD - TERUG - VOLGENDE
EEN MOOIE SNEEUWBAL: 11.5: Oh oh, lonesome me...

In de wietblaadjes is geschreven: 'Wake up to find out that you are the eyes of the world' (Wake of the Flood, Grateful Dead).
'Oh oh, lonesome me...' (Neil Young)
Eind '73 liep ik tegen mezelf op. Een blowtje hoorde bij de subcultuur, maar 'je kon je er niet aan vastklampen, je moest het ook weer loslaten; er was altijd het gevaar van het ding te lang en te veel achter elkaar doen' (Jerry 'Captain Trips' Garcia in 'A Signpost to New Space' - The Rolling Stone Interview: 19).
Maar 'wu wei', het principe van zen, is niet zo makkelijk te vatten. Als het tegenzat, bijvoorbeeld in de liefde, kon je 'het' wel degelijk te veel - meerdere grammen per week (25 tot 50 gulden) - doen. In november '73 had ik mezelf emotioneel en fysiek uitgeput, en zat plotseling in een crisis. Ik had Wassons 'Soma, Divine Mushroom of Immortality' gelezen en slikte, op zoek naar een psilocybine-ervaring, enkele stukjes van een door mijzelf geplukte en gedroogde vliegezwam. De ervaring was veel lichamelijker dan met lsd, ik raakte in paniek en was immens blij met de terugkeer van m'n alledaagse bewustzijn. Het duurde weken voor ik weer enigszins de oude was. Dennendal-arts Dick Nicolai bracht versterkende middelen. Een vriendin kwam vertellen dat ik niet op een 'vision quest' was geweest, maar een ordinaire 'zelfmoordpoging' had ondernomen - wat ik heftig bestreed.
Toen ik begin januari weer aan de slag ging, bezag ik alles als het ware 'vanaf de andere oever'. De bezetting van de Keet kwam me studentikoos over. De enquête en de uitroeping van Nieuw-Dennendal leken me polariserend en tactisch onverstandig. Carels ontslag moest in mijn visie via een politieke lobby of de rechter worden rechtgezet. Ik had vooral grote problemen met het schisma binnen de staf: eerst en bovenal moesten de gelederen worden gesloten. Mijn pogingen een middenveld te creëren leidden echter alleen maar tot nog meer isolement en vervreemding. Het was oorlog! Er was absoluut geen ruimte voor bemiddeling: deuren werden letterlijk in m'n gezicht dichtgegooid.
Het zou tot half februari duren voordat ik opnieuw zoveel hart voor de zaak had dat ik weer kon deelnemen aan de actievoering. Martin de Rooy nam me mee naar een vergadering van pro-ouders. Ik maakte een verslagje van de bijeenkomst, die in Den Haag plaatsvond ten huize van Loek Speyer.