HOME - INHOUD - TERUG - VOLGENDE
EEN MOOIE SNEEUWBAL: 15.2: In tranen en met bloemen

'Een persoonlijke nederlaag' (Den Uyl)
'Volstrekt onaanvaardbaar en in feite misdadig' (Van der Lek)
De ontruiming leidde in de kranten van 3 en 4 juli tot tal van reacties. De kop van het Algemeen Dagblad luidde 'Ontruiming Dennendal in tranen en met bloemen'. Maar ook andere kranten deden hun best: 'Dramatische tonelen bij ontruiming' (Utrechts Nieuwsblad; 'Emotionele taferelen bij paviljoen Lorentz' (De Tijd); 'Er was zeer veel verdriet op Dennendal' (Volkskrant). De NRC hield het feitelijk: 'Zwakzinnigenpaviljoen door politie ontruimd', maar sprak elders toch ook van 'Een Hollands drama'.
Premier Den Uyl had de ontruiming als 'een persoonlijke nederlaag' ervaren en noemde het aanvaarden van de medeverantwoordelijkheid 'een zaak die door merg en been gaat'. Hij verklaarde dat op het terrein 'een onhoudbare situatie' was ontstaan en dat het kabinet 'met de rug tegen de muur' had gestaan en 'uit twee kwaden' had moeten kiezen (NRC: 4-7-74). Hij had voor de ontruiming zijn reisje naar Dortmund afgezegd, waar het Nederlands elftal tegen BraziliŽ speelde voor het wereldkampioenschap - Nederland won maar zou vier dagen later de finale tegen West-Duitsland verliezen.
PSP-Kamerlid Van der Lek noemde de ontruiming 'ongehoord' en 'had het niet voor mogelijk gehouden'. Hij vervolgde: 'Dit is volstrekt onaanvaardbaar en in feite misdadig' (UN).
De Coornhert-Liga, een organisatie van juristen die zich onder meer bezighoudt met de rechtspositie van psychiatrische patiŽnten, was geschokt. De organisatie meende dat sprake was van rechtsverkrachting en dat Nieuw-Dennendal 'slachtoffer is geworden van een politieke aangelegenheid' (UN).
Ook het bestuur van de PvdA was geschokt door het politieoptreden. Het constateerde dat het bestuur van de WA-stichting met de ontruiming 'aan zijn doel - het opkomen voor de belangen van de pupillen - voorbij is geschoten'. Het achtte het kabinet 'moreel medeverantwoordelijk' (UN). Kamerlid Drenth (PvdA) vatte het probleem voor de PvdA nog eens samen met: 'Onze fractie staat weliswaar afwijzend tegenover deze koers, maar wil niet zo ver gaan daar een kabinetscrisis over te forceren' (AD).