Home - Inhoud - Terug (HB-8.3) - Terug (HB-8.3-1) - Volgende (HB-8.3-3) - HB-1
HISTORISCHE BEELDEN-8.3-2: Gerard Wijfjes

Gerard Wijfjes was net als Joost begin jaren '70 lange tijd werkzaam op de F-groep. Hij kwam van Philips en had de overstap gemaakt naar de 'zachte sector'. Hij volgde de Z-opleiding, speelde gitaar en was op allerlei fronten actief. Hij zou na de ontruiming nog lange tijd werkzaam zijn binnen het LOMZ en ijverde tot aan de Kamer toe voor de erkenning van zijn Z-diploma.
Gerard sloot zich eind jaren '70 samen met Hans Bogers, Anna Schut en andere oud-nwdennendallers aan bij de Bhagwanbeweging en kreeg de naam Swami Anand Nirup. Later werd hij actief voor de Santo Daime-kerk.
Gerard werkt sinds kort - zomer 2004 - opnieuw in de gehandicaptenzorg, voor de Stichting Reinaerde (met onder meer het oude Dennendal).
Meer foto's van Gerard uit de Dennendaljaren zijn te vinden onder Gerard op vakantie.