Home - Inhoud - Interview B&J (terug) - Foto's Hist. Weekend - Archief - red.
HISTORISCH WEEKEND

01-2016

21 sept

De Historische Vereniging Den Dolder (vervolgens kortweg HVDD) houdt van 4 tot en met 6 november haar jaarlijkse themaweekend. Centraal staat dit keer de geschiedenis van de WA-Hoeve, en natuurlijk valt daaronder ook de 'Dennendalaffaire'. Via Fred Treur kwam een verzoek om mee te doen en dat hebben we gehonoreerd. Bartho Smit houdt op zaterdagmiddag 5 november, 13.30 uur, een 'presentatie', mede geďnspireerd door de rond veertig voorstellingen die hij met zoon Joris over het onderwerp verzorgde. Inge Mans zit een paneldiscussie voor en we zorgen voor expositiemateriaal uit het Nw-Dennendalarchief, zoals foto's, posters, dvd's enzovoort. Medewerkers van de HVDD willen voor de gelegenheid zelfs een theetuin inrichten en de MV Dr Engelhard zorgt voor live muziek uit de jaren '60/'70 - we zijn benieuwd. Plaats van delict: de Boshut (voorbij de Keet, richting Hoeken en Vloeivelden, nu richting manege). Komt allen dus!
Ook de rest van het programma lijkt bar interessant. Zo is er zaterdagmorgen een presentatie van Marco Gietema over 'Vergeten Slachtoffers' van de W.A. Hoeve in oorlogstijd - zie het programma hieronder.

PROGRAMMA HISTORISCHE WEEKEND
W.A.-HOEVE en DEN DOLDER, 1906 – 2026

vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 november 2016

Vrijdag 4 november
8.30 – 13.00 uur: besloten programma voor leerlingen basisschool De Kameleon: diverse programma's per groep (groep 1 t/m 5)

13.00 – 17.00 uur: toegankelijk voor publiek en groepen 6 t/m 8 basisschool De Kameleon

13.00 uur: opening door wethouder Marcel Fluitman, gemeente Zeist

13.15-13.30 uur: Anne en Manuel, ervaringsdeskundigen, schetsen hun verblijf bij Altrecht

13.30-13.50 uur: Premičre 'Retourtje Den Dolder, het erfgoed van de W.A. Hoeve'; filmproductie van Het Rozenhuis Zeist. Belicht wordt de geschiedenis van de zorg en de gebouwde omgeving van het buitengesticht.

Zaterdag 5 november
10.00 – 17.00: publiek toegankelijk

11.00 uur: Marco Gietema: Presentatie vervolg onderzoek naar de 'Vergeten Slachtoffers' van de W.A. Hoeve in oorlogstijd.

13.30 uur: Presentatie: Bartho Smit ‘Dennendal’ en live muziek ensemble MV Dr Engelhard gevolgd door een paneldiscussie onder leiding van Inge Mans.

Zondag 6 november
11.00 – 17.00 uur: publiek toegankelijk

13.30 uur: Presentatie: Joost Vijselaar, historicus en museoloog; als bijzonder hoogleraar 'Geschiedenis van de Psychiatrie' verbonden aan het Instituut Geschiedenis. Zijn voordracht luidt: 'Herstel waar het mogelijk is - Een eeuw psychiatrische zorg'.

LOCATIES en THEMA’S
Alle activiteiten bevinden zich dit weekend op het terrein van de W.A. Hoeve. U kunt het terrein te voet bereiken vanaf het station (volg de bewegwijzering via de loopbrug) of u kunt per fiets of auto komen. Er is voldoende parkeerruimte bij alle locaties.
Op het terrein kunt u ook gebruikmaken van de huifkar van de Maximamanege of een 3-persoonsbuggy van de golfbaan. Deze rijden rond en stoppen op verzoek en bij de aangegeven haltes. Op het terrein staat alles goed aangegeven en er zijn ook verkeersregelaars ter plekke. Op vrijdag en zaterdag stopt er ieder uur een bus, lijn 59 (Zeist - Hilversum v.v.). bij de halte W.A. Hoeve

In de Gehoorzaal kunt u terecht voor:
Opening op vrijdag en presentaties Marco Gietema (zaterdag) en Joost Vijselaar (zondag)
Tentoonstelling: werkstukken groep 6 t/m 8 naar aanleiding van hun architectuurles over W.A. Hoeve, foto’s, plattegronden, voorwerpen, maquette terrein+gebouwen,
info project Vergeten Slachtoffers, info W.A Hoeve gebiedsvisie,
Doorlopend: film Het Rozenhuis over W.A. Hoeve en diavertoningen eigen collectie
Info fiets- en wandelroute; puzzeltocht kinderen; info vereniging

In de Boshut kunt u terecht voor:
Presentatie Bartho Smit over Dennendal-affaire; live muziek ensemble MV Dr Engelhard; paneldiscussie olv Inge Mans (zaterdag)
Info over Dennendal-affaire in ‘theetuin’setting met doorlopende muziek uit jaren ‘70

In het Vijfde Seizoen bent u te gast bij kunstenares Marieke Zwart
Kunst voor en met W.A.-hoeve: tentoonstelling van projecten van de afgelopen jaren (alleen open op zaterdag en zondag)

In de Brandweerkazerne vindt u
Informatie over het pand als badhuis (1931-1971)
Informatie en materiaal m.b.t. brandweer in verleden en heden en ... toekomst?
pas op! (beperkte openstelling: alleen op zaterdag en zondag van 16.00-18.00 uur)

Rond de Boerderij:
bezichtiging van buitenaf; op zaterdag en zondag staldeuren open

De Prinses Maximamanege is open en te bezichtigen