HOME - INHOUD - TERUG - VOLGENDE -
NW-DENNENDAL, POSTER

Ontleend aan Nieuw Dennendal-poster
Advertentie in de landelijke dagbladen van 26-1-74:
VANAF VANDAAG IS DENNENDAL N I E U W-D E N N E N D A L
Bijna was er helemáál geen Dennendal meer geweest. Dennendal was de naam voor een experiment in de zwakzinnigenzorg. Beter gezegd: in een met elkaar omgaan van zwakzinnigen en 'normale' mensen. In een stukje vrijheid, emancipatie uit de dwangbuizen en keurslijven van verouderde methodes. Een experiment dat een einde wil maken aan de opeenhoping en isolering van zwakzinnigen (of mensen met ouderdomskwalen, of zieken). Mengen met gezonde mensen, met hun begeleiders, hun verzorgers.
GEWOON: SAMEN MENS ZIJN!
Op die nieuwe ontwikkeling in de gezondheidszorg sloot de bestuursorganisatie gaandeweg niet meer aan. Een van buitenaf benoemd bestuur, dat ver weg van de 'gestoorden' bureau houdt, en op afstand bestuurt, was verouderd. Er moesten nieuwe bestuursvormen worden ontwikkeld. Vanuit de basis, vanuit het werk, vanuit dezelfde emancipatie-gedachten, dezelfde menselijkheid.
DÁT WAS HET KONFLIKT ROND DENNENDAL.
Maar dát hebben de benoemende instanties en het bestuur niet willen zien. Zelfs de Raden binnen de Willem Arntsz-stichting hebben, toen puntje bij paaltje kwam, de hoofdafdeling Dennendal laten vallen. Ook de bonden van het georganiseerde ambtenaren-overleg deden dat. Een monsterverbond kwam tot stand dat alle voorstellen van Hendriks in de wind sloeg. Deze voorstellen hielden ook voor Dennendal het doen van koncessies in. Dennendal was bereid het bestuur de fakto te erkennen en de in funktie herstelde Hendrik van Nek te aksepteren. Als het experiment onder leiding van Carel Muller maar door kon gaan. Ook de suggesie van de staatssekretaris om een 'commissie van goede diensten' in te stellen en vanuit een terugschroeving van de situatie tot vóót het ontslag van Carel Muller weer het werk voort te zetten, is bruut afgeslagen.
Dat ontslag, men vergete het niet, werd uitgevoerd met geweld. Politie, overvalwagens, honden waren de middelen waarmee het bestuur zijn zin doorzette.
Of liever: meende door te zetten. Want vanaf vandaag bestaat, leeft en werkt NIEUW DENNENDAL. Het is zelfstandig geworden krachten het besluit van 157 van de 210 stafleden, groepsleiders en andere personeelsleden. Carel Muller is door hen verzocht met ingang van dinsdag 29 januari 's morgens om 9 uur zijn functie te hernemen. Aan de werkgroep Dennendal-bestuur is gevraagd te gaan fungeren als bestuur. Aan staatssekretaris Hendriks is het verzoek gezonden aan dit bestuur leden toe te voegen. Het aldus verkregen bestuur is gevraagd om binnen 14 dagen een nieuw voorstel te doen voor een demokratisch samengesteld definitief bestuur voor NIEUW DENNENDAL, waarin alle betrokken geledingen vertegenwoordigd zijn.
Wij vragen aan ieder die dit leest adhesie met NIEUW DENNENDAL te betuigen. Vooral ook aan allen die elders in de gezondheidszorg, in het welzijnswerk of waar ook situaties met soortgelijke moeilijkheden kennen. NIEUW DENNENDAL is er niet alleen voor zichzelf. Het is geworden wat het is MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ.
Wij zeggen niet dat door Dennendal in het ontwikkelingsproces geen fouten zijn gemaakt. Niet alles wat met de naam Carel Muller is aangeduid, is volmaakt. Maar het gaat om de ruimte voor een bizonder belangrijke ontwikkeling in de richting van meer menselijkheid en menswaardigheid. Steun die ontwikkeling (...) Van de omvang van deze adhesie hang het mede af of de wens vervuld wordt die staatssekretaris Hendriks vorige week uitsprak toen hij het politie-optreden hoogs-betreurenswaardig noemde: 'IK VIND DAT ER EIGENLIJK ALLES AAN GEDAAN MOET WORDEN OM TE VOORKOMEN DAT ER NOG OOIT ZOIETS ZOU KUNNEN GEBEUREN.'
werkgroep Dennendal-bestuur