HOME - INTRODUCTIE 1 - INTRODUCTIE II -
NIEUW DENNENDAL: SITE-OVERZICHT

Ontleend aan sticker: Dennendal hoeft niet weg
HANDLEIDING BIJ STRIP
De oorspronkelijke strip uit 1976, met gecalligrafeerde tekst en zwart-wit tekeningen, loopt door van DENNENDAL, PAGINA 1 tot en met PAGINA 16. De pagina's hebben lichtoranje en lichtblauwe achtergronden. Het verhaal, de APOCALYPS, laat zich het best achter elkaar lezen, maar je kunt de paginaīs ook zien als hoofdstukgewijze inleidingen op de 24 jaar later bijgevoegde 'SNEEUWBALLEN', met ingekleurde tekeningen op een witte achtergrond. Voor het doorbladeren van het apocalypsverhaal zijn speciale links gemaakt (vorige strippagina & volgende strippagina)..
De teksten van de latere 'SNEEUWBALLEN' vormen geen chronologisch verslag, maar zijn onderschriftachtige terugblikken die afwisselend journalistieke, poŽtische en autobiografische impressies geven van de avonturen van Leary's 'psychonauten', Maslows 'piekzoekers' en Reckmans 'actievoerders' op Dennendal. De SNEEUWBALLEN zijn het makkelijkst door te bladeren via 'volgende bladzijde ' en 'terug' boven de illustraties.
Voor de geluidsfragmenten op de 'links' waarnaar wordt verwezen, is Realplayer vereist.
In de teksten zijn veel 'links' aangebracht om het verhaal te plaatsen in het tijdvak waarin het speelt. Het project krijgt daarmee iets van een beknopte cultuurgeschiedenis van de jaren '60/'70. Zo is via SNEEUWBAL 6.6 de in 1973 gestorven Zenmeester Alan Watts te horen en kun je de I Ching raadplegen. Andere SNEEUWBALLEN geven toegang tot The Doors (2.1), Bob Dylan (4.2 en 6.4), Neil Young (3.6) en Tolkien (3.3 en 5.4).
HG

HOMEPAGE EN INTRODUCTIE:
- NIEUW DENNENDAL, EEN MOOIE SNEEUWBAL: Homepage 
- NIEUW DENNENDAL: site-overzicht en handleiding
- INTRODUCTE I: Het politieke kader
- INTRODUCTIE II: Geschiedenis van de strip; literatuur

DE STRIP:
- PAGINA 1: Dennendal, Apocalyps van de beginjaren '70
- PAGINA 2: De ontruiming van paviljoen Lorentz
- 2.1 sneeuwbal: De wereld was nooit meer dezelfde
- 2.2 sneeuwbal: Verdunning
- PAGINA 3: Zonkinderen vinden mijn bloemen
- 3.1 sneeuwbal: Ingang Hoeve
- 3.2 sneeuwbal: Terrein en paviljoens
- 3.3 sneeuwbal: Middelenman
- 3.4 sneeuwbal: Nieuw-Moria
- 3.5 sneeuwbal: Paviljoen Donders
- 3.6 sneeuwbal: Kamer in Donders
- PAGINA 4: de Tocht, de Apocalyps
- 4.1 sneeuwbal: Op de grens vd sixties/seventies
- 4.2 sneeuwbal: Ontruiming: weggeleid
- PAGINA 5: Iedereen is Lucifer
- 5.1 sneeuwbal: Eikenlaan
- 5.2 sneeuwbal: Gerrit, verdunning voorbij...
- 5.3 sneeuwbal: De theetuin
- 5.4 sneeuwbal: Besturen in de seventies
- PAGINA 6: 'Je kunt niet zien wie kabouterverpleger is...
- 6.1 sneeuwbal: Reisgenoten 
- 6.2 sneeuwbal: Magie van de bossen 
- 6.3 sneeuwbal: Er gebeurde iets met je... 
- 6.4 sneeuwbal: Kabouterverplegers
- 6.5 sneeuwbal: Dennendal en de drugs
- 6.6 sneeuwbal: Paden met hart...(81.
- PAGINA 7: Het paviljoen en de groepen 
- 7.1 sneeuwbal: Van 't Hoff 
- 7.2 sneeuwbal: Op groep-6 
- 7.3 sneeuwbal: Op groep-5 
- 7.4 sneeuwbal: Arbeidstherapie 
- PAGINA 8: Van medisch-verpleegkundig model... 
- 8.1 sneeuwbal: Op de f-groep
- 8.2 sneeuwbal: Onder 't Hollandpopfestivalaffiesje
- 8.3 sneeuwbal: Dennendal als panacee
- 8.4 sneeuwbal: De sociologie van Dennendal 
- PAGINA 9: Van Frederik van Eeden tot Bram van der Lek 
- 9.1 sneeuwbal: Eindeloze wandelingen
- 9.2 sneeuwbal: Bee-deetuin 
- 9.3 sneeuwbal: Dennendal en democratisering
- 9.4 sneeuwbal: Rolling Lorentz 
- 9.5 sneeuwbal: De ballen ermee... 
- 9.6 sneeuwbal: Verdunning, een kwestie van mogelijk maken 
- PAGINA 10: Geen sterrenkijkende freaks
- 10.1 sneeuwbal: Pillenuitdeling
- 10.2 sneeuwbal: In zekere zin utopie 
- 10.3 sneeuwbal: Dennendalkrant 1 & 2
- 10.4 sneeuwbal: Dennendalkrant 3 
- 10.5 sneeuwbal: De 24ste groep
- 10.6 sneeuwbal: Dissensus onhanteerbaar
- PAGINA 11: Botsing tussen vernieuwing en restauratie 
- 11.1 sneeuwbal: Bezetting Keet 
- 11.2 sneeuwbal: Carel weggeleid 
- 11.3 sneeuwbal: Naar de blauwe busjes 
- 11.4 sneeuwbal: Volksvergadering
- 11.5 sneeuwbal: Oh oh, lonesome me...
- PAGINA 12: Ontslagen en actievoering
- 12.1 sneeuwbal: Geef Dennendal een kans 
- 12.2 sneeuwbal: De zeven 
- 12.3 sneeuwbal: Jan Mulder en de politiek 
- 12.4 sneeuwbal: Bezetting hoofdgebouw 
- PAGINA 13: Leef- en Werkgemeenschap Nieuw Dennendal 
- 13.1 sneeuwbal: Nieuw Dennendal, de factor-Reckman
- 13.2 sneeuwbal: Beheerders en ouders 
- 13.3 sneeuwbal: Voortdurende doelbewuste afbraak 
- 13.4 sneeuwbal: Het rationalisme van Brenninkmeijer 
- 13.5 sneeuwbal: Redden wat er te redden valt 
- PAGINA 14: Gewoon: Samen Mens-Zijn 
- 14.1 sneeuwbal: Den Uyl grijpt in
- 14.2 sneeuwbal: Blauwe busjes vol Orks
- 14.3 sneeuwbal: Iedereen krijgt de kolonel die hij verdient 
- 14.4 sneeuwbal: 'Tot na de machtsovername'
- PAGINA 15: Deportatie
- 15.1 sneeuwbal: Zonder woorden 
- 15.2 sneeuwbal: In tranen en met bloemen 
- PAGINA 16: 'De Vernieuwers hebben toch gewonnen'
- Epiloog: NIEUW DENNENDAL L……FT!

CHRONOLOGIE:
- CHRONOLOGIE I, 1461 - 1973
- idem II, 1974 - 1975
- idem III, NA DENNENDAL...
- idem IV, de PENTAGONPAPERS

DE BEWEGING:
- BEWONERS EN WERKERS
- VANAF VANDAAG NIEUW DENNENDAL
- De NIEUW-DENNENDALBEWEGING

DIVERSEN:
- Het Zelfontplooiingsregime, Tonkens - INTRODUCTIE en KRITIEK
- Een PORTRET van de schrijver-tekenaar
- SAMENVATTING website (BRES-artikel)

RE‹NIE:
- RE‹NIE, DERTIG JAAR VERDER...
- RE‹NIEBEELDEN, een foto-overzicht
- RE‹NIEVERSLAG in thumbs: serie 1, de Zeven
- idem: serie 2, politici, journalisten en actievoerders
- idem: serie 3, A(agje) t/m D(ries)
- idem: serie 4, E(lly) t/m G(er)
- idem: serie 5, G(errit) t/m J(an)
- idem: serie 6, J(an) t/m M(aarten)
- idem: serie 7, M(aggie) t/m N(el)
- idem: serie 8, P(aula) t/m T(on)
- idem: serie 9, T(rijnie) t/m Y(vonne)
- idem: serie 10, Sprekers, reŁniecommissie
- ReŁnie op VIDEO, een verslag van Dick Nicolai
- ReŁnie op VIDEO, een verslag van George den Blanken

HISTORISCHE FOTO'S:
- HISTORISCHE BEELDEN (1): jaaroverzicht 1974
- idem (2): jaaroverzicht, vervolg
- idem (3): paviljoens
- idem (4): bewoners
- idem (4-2): bewoners (vervolg)
- idem (4-3): bewoners (vervolg-2)
- idem (5): werkers & bewoners
- idem (5.2): werkers & bewoners (opleiding)
- idem (6): theetuin
- idem (7): bd-tuin
- idem (7-2): bd-tuin: Circus Wammus
- idem (8): feesten
- idem (8.2): feesten (2)
- idem (8.3): vakantie f-groep
- idem (8.4): portretten Joost Mous
- idem (8.5): portretten-2 (JM)
- idem (8.6): portretten-3 (JM)
- idem (9): keet & staf
- idem (10): Carel Muller
- idem (11): bezetting Keet (met foto's Cor Zwaan)
- idem (12): demonstraties
- idem (13): boottocht
- idem (13-2) boottocht-2
- idem (14): bestuurders e.d.
- idem (14-2): bestuurders e.d. (2)
- idem (14-3): bestuurders e.d. (3)
- idem (15): processen, vooravond ontruiming
- idem (16): ontruiming Lorentz
- idem (17): Dirkshorn en daarna

IN MEMORIAM-pagina's
- In memoriam introductie
- IM: Janny Koppen
- IM: Jan Mulder
- IM: Marijke de Jong
- IM: Ton van Woudenberg
- IM: Piet van Seeters
- IM: Goof van de Wijngaart
- IM: Frank Brave
- IM: Willem Klootwijk

DAGBOEK INDIA-2005
Dagboek India-1
Dagboek India-2
Dagboek India-3

DAGBOEK INDIA/NEPAL-2006
Dagboek India-2006
Dagboek Nepal-2006
Dagboek boeddha-pictures
Dagboek sadhu-pictures
Dagboek children-pictures

DAGBOEK INDIA-2007
Dagboek India-2007
Dagboek India-2007-2
Dagboek India-2007-3
Dagboek India-2007-4
Dagboek India-2007-5
Dagboek India-2007-6
Fotoverslag India-2007

TIJDSBEELD JAREN '70
Afghanistan 1975-1
Afghanistan 1975-2

FOTOVERSLAG MAROKKO-2008
Marokko 2008

ARCHIEVEN:
- DAGBOEKARCHIEF
- DAGBOEKARCHIEF-2
- DAGBOEKARCHIEF-3
- COLUMNARCHIEF
- SPANDOEKARCHIEF

INFO EN GASTENBOEK:
- INFOPAGINA
- GASTENBOEK
- GASTENBOEK extra