Home - Inhoud - Terug (HB-14-2) - Vorige - Volgende - Overzicht (HB-1)
HISTORISCHE BEELDEN: bl-14-2-6-winnemeijering.html

Winne Meijering, dochter van psychiater W.L. Meijering. Zij zat voor de PvdA in Gedeputeerde staten van Utrecht en speelde een cruciale rol. Zij was een politieke geestverwante van mevr. van Tellegen-Veldstra, in het eerste conflict vice-voorzitster van het WA-bestuur en destijds ook lid van GS. Van Tellegen gold als een vertrouwenspersoon van Carel Muller. GS was een van de benoemende instanties van het WA-bestuur.
Winne Meijering schreef in 1975 samen met Bram Peper een essay in 'Nieuw Dennendal, een Goede Buurt Gesloopt'. Het essay beging met een citaat van Den Uyl van 21-12-74: "Als het kabinet de Kamer had gevolgd was Nieuw Dennendal al in januari dichtgegaan."