Home - Inhoud - Terug (HB-14-2) - Vorige - Volgende - Overzicht (HB-1)
HISTORISCHE BEELDEN: Hendriks, Langemeyer, Brenninkmeijer

Hendriks benoemde de Commissie Langemeyer, die tot taak kreeg de ontruiming voor te bereiden. Zij mocht evenwel ook zoeken naar een oplossing van de problemen, zodat de ontruiming kon worden voorkomen. Langemeyer stelde eerst als tijdelijk beheerder de arts Gay Balmaz aan, die zich evenwel vertilde aan de problematiek en al snel overspannen raakte. Begin juni nam de Nijmeegse professor arbeids- en bedrijfspsychologie Brenninkmeier, die van het begin af aan deel uitmaakte van de commissie, het beheerdersambt over. (Brenninkmeier geheel rechts, Langemeyer derde van rechts, Hendriks geheel links - foto genomen bij installatie commissie op 15 februari 1974.)