HOME - INHOUD - TERUG (HB-4-3) - INFO -
HISTORISCHE BEELDEN-4-3-pietvl

Piet (E-groep) - foto Thomas Nelissen

Piet en Peter Koelewijn: sjoelen
Foto Abrona Perspectief 2007


Piet en Peter Koelewijn
'Komme van dat dak af, 'k waarskuw nie meer!!!!!!!!!!'
Optreden voorjaar 2007 - foto Abrona Perspectief 2007
website Peter Koelewijn

Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer
Nee, nee, nee, nee, nee, nee
Van dat dak af, 'k waarschuw niet meer
Kom van dat dak af, dit was de laatste keer

Jan Jansen zijn vrouw was een koorddanseres
Bij gebrek aan een touw klom ze op het bordes
Het eten werd koud en Jan Jansen werd heet
In de straat weerklonk zijn kreet:

(refr)Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer, etc

Jan Jansen werd kwaad, en zei: aan is de boot
Kom van dat dak af of je gaat in de goot
Maar zijn vrouw schrok zich wild en was ten einde raad
En weer klonk het in de straat:

(refr)Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer etc