-------------------- (logo van de krant uit '73) ------------------
Home - db. terug - db. volg - db-arch.-3 - col. we. 9-05 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL

@@@@@@@ 'voorbij seks, drugs en rock 'n roll' @@@@@@@
WEKEN
22 T/M 36
(30/05/05 -
11/09/05)

'The miracle today is communication. So let's use it' (John Lennon, 1969).
'Waarvan men niet spreken kan, daarover moet men niet zwijgen' (Piet Gerbrandy, 2004).

UITNODIGING, INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt in principe geschreven door sitebezoekers. Zo nodig gooit de redactie zelf enkele malen per week een fles in zee (ze is kampioen flessengooien). Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboekje'. Een kopje is handig. Plaatsing kan op zich door technische problemen, vakantie e.d. Voor rechtstreekse bijdragen is er het Gastenboek. Als je liever geen e-maildres laat vermelden vanwege spam-gevaar of andere redenen, laat het weten.

ONDERWERP EN STIJL:

De dagboekruimte is vrij. Het ging toen om: verdunning, democratisering, emancipatie. Het thema van nu ligt in het verlengde daarvan: (het zoeken naar) sporen van verdunning, integratie, engagement enzovoort. De ruimte staat open voor reacties op de nieuw-dennendalsite, tot commentaren op dagboekjes tot oprispingen 'ins Blaue hinein' tot poëzie tot ... ? Het dagboekje telt in principe maximaal 300 woorden, maar met die beperking wordt flexibel omgegaan (in de column kun je er meer kwijt).
DAGBOEK 10-09-05
23:23 uur: Dolf Hartsuiker
Dolf Hartsuiker komt in het Dennendaldagboek voor in de India-sectie, als de psycholoog, fotograaf en hindoeïsmekenner die een fantastisch boek maakte over Sadhu's, India's holy mystics (zie het slot van dagboek-India III). Dolf is ook kunstschilder, waarvan hij getuigt op adolphus:janus.
hg
DAGBOEK 30-08-05
12:50 uur: Uitstapje naar Rajasthan, Gujarat enzovoort
Het links-radicalisme had zeker zijn bekoringen in de jaren ´70 (en heeft dat ook in 2005), maar er is meer dan politiek, ontdekte ik destijds. Dat geldt des te meer voor de 21ste eeuw.
Norman Koren getuigt daarvan in tijdloze plaatjes op normankoren. En natuurlijk zit het geheim in de combinatie van transcendentie, bevlogenheid en agapè, omarming van en onvoorwaardelijke liefde voor het bestaan - soms moet je daaraan herinnerd worden.
hg
DAGBOEK 27-08-05
13:28 uur: Tien Rode Jaren (4)
Heb het boek gisteravond uitgelezen en had iets van 'Hè hè, 't zit erop. Toch wel een hele zit, zo'n documentairefilm.' De verrassing komt aan het slot, met de bijlage 'Leven in gelul, Mijn jaren zeventig', een persoonlijk verslag van de schrijven. Daar komt de diepgang, de kleur en de vervoering waar je als lezer het hele boek op zat te wachten: een zeer lezenwaardig en amusant relaas over het pand op de Oudezijds Voorburgwal waar de schrijver begin jaren '70 zijn intrek neemt.
Waarom zijn die zo interessante en smakelijke persoonlijke ervaringen niet wat eerder in het boek verwerkt? Een gemiste kans. Of beter: het boek is een opzetje naar het persoonlijke verslag dat nog moet komen.
Tien Rode Jaren blinkt uit door informatie: stroming na beweging na front na groep na kring na centrum wordt uit de doeken gedaan, compleet met de namen van voormannen, pioniers, samenzweerders, actievoerders, Jemen-gangers, RAF-sympathisanten enzovoort enzovoort. Van Rode Jeugd tot Rood Verzetsfront tot Rode Hulp, boeiende informatie die in zijn breedheid toch op een gegeven moment naar het einde doet snakken.
Ondertussen krijg je wél een beter inzicht in wat er allemaal gespeeld heeft. Dat is zeker een van de verdiensten van dit encyclopedische werk. (Bladzijde 106 geeft een chronologische overzicht met de diverse arbeideristische, marxistisch-leninistische groeperingen.)
Al met al dus zeker de moeite waard, maar voor iemand die graag zijn eigen ervaringen - vooral de persoonlijke, de emotionele - weerspiegeld wil zien toch te wetenschappelijk.
Misschien later meer.
hg
DAGBOEK 23-08-05
23:44 uur: Tien Rode Jaren (3)
Het is nog altijd vakantieperiode, maar in mijn zelfopgelegde retraite breken de Tien Rode Jaren door als menstruatiebloed op een witte pantalon. Waarom? Oordeel zelf: 'Het psychotheater van de KEN-ml werd door de overige maoïsten in Nederland hoofdschuddend gadegeslagen. Eric Visser, die begin jaren zeventig met De Boer deelnam aan een groepsreis naar Albanië: 'Ik hoorde dat Kees de Boer vond dat vrouwen bij vergaderingen met blote borsten aan tafel moesten zitten. Vanwege de openheid of zo. Ongelooflijk. John Irving zou er een roman over kunnen schrijven.' '(Antoine Verbij, blz. 113)
hg
DAGBOEK 15-08-05
11:00 uur: Boekenmarkt
Gisteren in een al opengebroken doos op straat gevonden (kennelijk als oud vuil weggezet maar in redelijke staat):
- Canto General, Pablo Neruda (Rainbow Pocket, 1950/86);
- Karakter en Behandeling van veroordeelden wegens landlooperij en bedelarij, Dr. H.T. de Graaf (Noordhof, 1914):
- Voor H.A. Gomperts, bij zijn 65ste verjaardag, (Huis aan de Drie Grachten, Amsterdam 1980);
- Als je leest ben je nooit alleen, Boekenweekgeschenk 1975;
- Van Tachtig tot Tachtig, een keuze uit honderd jaar poëzie en proza (Meulenhof Educatief, 1979);
- Towards a new cold war, Essays on the current crisis and How we got there, Noam Chomsky, (Sinclair Brown, London, 1982) - met een profetische analyse van hoe de VS steeds weer in een Vietnam verzeild zullen raken als ze hun imperialistische neigingen niet de baas kunnen worden.
Als iemand belangstelling voor bovengenoemde boeken, stuk voor stuk juweeltjes, heeft, valt er - op niet-commerciële basis - over te praten/mailen.
hg
DAGBOEK 14-08-05
11:47 uur: Tony Parsons
Beste mensen, Tony Parsons komt in september 2005 weer naar Amsterdam. We geven jullie hierbij een overzicht van het programma. Vrijdagavond 23 september, van 19:30 tot 21:30, entrée € 15,- (geen reservering). Zaterdagmiddag 24 september, van 13:30 tot 18:00 uur, € 40,- .Zondagmiddag 25 september, van 13:30 tot 18:00 uur, € 40,-. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de aula van het Montessori Lyceum Amsterdam, ingang Nicolaas Maesstraat tussen de Hobbemakade en de Pieter de Hoochstraat.
Voor de zaterdag en zondag willen wij graag je betaling voor 15 september 2005 ontvangen, anders vervalt je reservering. Wanneer het bedrag op de giro staat is de plaats besproken en bevestiging volgt in de week voor de bijeenkomsten. Men kan zich opgeven middels het strookje onder aan de brief (sturen naar Wanuskéwin, Ferdinand Bolstraat 28, 1072 LK Amsterdam), per fax: 020-679 4675, of per e-mail: books@wanuskewin.nl . Betalingen kunnen worden gedaan op gironummer 7323030 t.n.v. P.Boerma, Amsterdam o.v.v. "Tony april 2005". Zie ook de website www.theopensecret.com voor meer informatie over gesprekken en retraites met Tony.
Met vriendelijke groeten, Philip Boerma / Denise Plooij
Wanuskewin
DAGBOEK 09-08-05
22:37 uur: Tien Rode Jaren (2)
Waarom moet je Tien Rode Jaren aanschaffen of ten minste lezen?
Bijvoorbeeld om de volgende passage: 'Maar het aantal gevallen waarin de religieuze inspiratie uitdrukkelijk een rol bleef spelen en zelfs werd meegenomen in het radicaliseringsproces is groter dan uit veel beschouwingen over de secularisatie in Nederland blijkt. De betekenis van de basisbewegingen in de kerken voor de totstandkoming van de linkse consensus van de jaren zeventig is groot. Hoezeer het daar zinderde van maatschappelijk engagement en sociale bewogenheid bewijst bijvoorbeeld het effect van de Pleinpreken die pater Simon Jelsma in 1954 begon af te steken. Op de trappen van de Hoge Raad aan het Plein in Den Haag oreerde hij voor een steeds omvangrijker gehoor over vrede en gerechtigheid. Ondertussen organiseerde Jelsma's praktisch ingestelde achterneef Piet Reckman namens de Pleingroep 'liefdesmaaltijden' voor 'dolende mensen, daklozen en onderbedeelden'. 'Agapè, heet dat in het Grieks', licht Reckman toe, puttend uit wat hij zich nog van het theologische jargon weet te herinneren.' (Antoine Verbij - blz 70)
hg
DAGBOEK 04-08-05
15:26 uur: Tien Rode Jaren
Al aangeschaft en gelezen? Tien Rode Jaren, links radicalisme in Nederland, 1970-1980, van Antoine Verbij (Ambo, Amsterdam, 2005). Dennendal wordt ook genoemd, in het hoofdstukje over de Gekkenbeweging, vanaf blz 214. Eventueel graag reacties. (Ondertussen wordt gewerkt aan een eigen commentaar, maar dat kan duren.)
En er is een website. Carel Muller berichtte er al over op 25-03-05. Zie de jaren '70.
hg
DAGBOEK 01-08-05
22:00 uur: Anneke Vonk?
Ik heb nog wel een vraagje: weet jij wie Anneke Vonk is/was? Boven bij Donders staat op verschillende deuren met stift 'Anneke Vonk' of 'van Anneke Vonk' geschreven; we zijn nu wel benieuwd naar haar...
Groetjes,
Wendie
DAGBOEK 25-07-05
21:50 uur: Donderskraak (foto´s van 03-09-04)
Hoi, we zitten er nog hoor!
De oude Wier is intussen verlaten; dit pand gaat als het goed is gebruikt worden door Centrum Maliebaan (verslavingszorg). Maar Jeltje en Donders zijn nu alweer meer dan een jaar gekraakt!
Veel nieuws is er niet; het lijkt er op dat de Willem Arntsz Hoeve nog steeds niet goed weten wat ze willen doen met Donders, en zolang ze nog geen concrete plannen (en vergunningen daarvoor) hebben zitten wij er! We hebben nog steeds goed kontakt met de overige bewoners op het terrein. Het is heel leuk om ze te leren kennen. Zo is er 'de koffieman', die een paar keer per dag langs komt fietsen en in maar drie dingen geïnteresseerd lijkt te zijn: of we al gegeten hebben, wanneer het weer zondag is en vooral of we koffie hebben.
En Gerrit, een oudere man die al een paar keer jarig is geweest het afgelopen jaar en beweert 10 te zijn geworden, komt regelmatig langs voor een praatje of om onze jongste huisgenoot (Fenna van 2) te knuffelen en kadootjes te geven in de vorm van kerst- of andere kaarten. Zo zijn er nog meer gezellige en vriendelijke buren.
Er is er maar een die af en toe vervelend is: Nora is af en toe boos en heeft allerlei manieren om dat te uiten. Zo heeft ze een keer tegen ons huis aan geplast en dreigde een keer uit boosheid een scheet te gaan laten. Minder leuk is dat ze een van onze ramen ingetrapt heeft in een boze bui, maar ach, het is niet persoonlijk tegen ons gericht...
Af en toe komen er ook nog andere mensen langs, zoals een meneer die 40 of 50 jaar geleden op Donders een opleiding had gevolgd. Hij was bezig wat plekken uit zijn vroegere leven te bekijken en was volgens mij wel blij verrast te zien dat Donders er nog stond. Hij vertelde dat de manier waarop hem toen geleerd is met 'patiënten' om te gaan nu als misdadig zou worden gezien, en hoe heftig het was toen er joden getraumatiseerd uit concentratiekampen naar Dennendal kwamen.
Bezoek en verhalen over Donders in vroegere tijden zijn nog altijd welkom!
Groetjes,
Wendie
DAGBOEK 19-07-05
11:56 uur: never ending story
Het Verhaal gaat altijd door, kan niet ophouden. De Horst is naar Amersfoort verhuisd, aldus de Volkskrant van vandaag. Piet Reckman wordt uitvoerig geciteerd - o.a. met een mooie uithaal naar Wouter Bos.
Oud-Dennendaller en cineast Carel Smits berichtte dat de kraak van Donders - zie het bericht van 17 juli, en voor foto's 03-09-04 - nog altijd in volle gang is. Ze zijn niet van plan er de komende jaren uit te trekken.
hg
DAGBOEK 17-07-05
12:54 uur: Nieuwbouw voor cliënten Dennendal (2)
Aagje Soede meldde op 29-09-2004 over nieuwbouwplannen op het Sanatoriumterrein in Zeist en de mogelijke verhuizing van Dennendalcliënten daar naartoe: 'In het bericht (uit Raakvlak, personeelsblad van Altrecht) wordt gemeld dat er ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Sanatorium een wandelroute is uitgezet over het Sanatoriumterrein. De lezers worden erop geattendeerd dat ze de wandeling beter kunnen maken nu het nog kan. De route komt binnenkort waarschijnlijk deels te vervallen, doordat de Gemeente Zeist aan Altrecht en de Stichting Reinaerde toestemming wil geven een deel van het bos te bebouwen ten behoeve van geïntegreerde huisvesting voor bewoners van Reinaerde (Dennendal). Het zou gaan om 125 cliënten verdeeld over 19 wooneenheden.
Daarmee zou 3,5 à 4 hectare bos gemoeid zijn, een brede strook achter de Kapel tot het huis van de tuinman en een strook achterin het bos. Er wordt opgemerkt dat er daardoor van de 62 ha die oorspronkelijk in 1900 werd aangekocht - 'een unieke heuvelachtige, groene oase in de bebouwde kom' - niet veel over zou blijven. Omwonenden zouden ongerust gereageerd hebben.'
Aagje knoopt hier nu bij aan met de melding dat er een website is ontwikkeld over het project, die informatie geeft over de fasegewijze ontwikkeling. Zie wonen en leven in Zeist.
De site vertelt niet duidelijk wanneer de verhuizing moet plaatsvinden. Ook verschaft ze geen info over hoe het staat met de ontwikkelingen op het vroegere Dennendalterrein, zoals bijvoorbeeld het lot van de krakers van paviljoen Donders. We proberen er achter te komen.
Aagje berichtte eerder over de plannen voor herontwikkeling van de Historische Middenas op het Reinaerde terrein in Den Dolder (de vroegere Willen Arntszstichting, voorheen onder meer Dennendal) in de dagboeken van 22-05-04 en 17-12-04.
hg
DAGBOEK 12-07-05
21:28 uur: Blijburg
Net fietsend naar Blijburg geweest. Met de linker elleboog in het zand over het IJsselmeer getuurd, sangria in de rechterhand.
Voor de bar van de eettent stond een lange rij hongerige badgasten. Een paar Marokkaanse jongens maakte salto's vanaf een paal in het water. Veel kinderen, veel jongelui, veel paartjes.
Er is van alles: een tovenarijtent voor kinderen, zowaar een tempeltje voor spirituele zoekers (althans iets dat daar op leek), toiletten.
Pampus lag in de verte, windmolens draaiden aan de horizon bij Almere. Een tram draaide traag een rondje - je kunt er trammend vanuit de stad komen.
Er zijn grote opgespoten zandvlakten. Ze zijn er nog heel wat van plan. Nog meer blokkendozen.
Ik vroeg me af hoe al dat zand daar is gekomen. Ik veronderstel dat het vanaf het water met grote aken is aangevoerd en opgespoten. Zoiets doe je niet met vrachtwagens, maar zeker weten doe ik het niet.
Blijburg - mooi woord, mooi oord, wijds en toekomstgericht, maar nog wel een beetje kaal en haast woest.
Ik voelde me niet zo blij, maar zo'n woord opschrijven geeft al een kick: Blijburg. (Blij, blij, blij bij het IJ - blije burger, blij ei, beetje blije eikel - het zal de zon, het zand en de sangria wezen.)
hg
DAGBOEK 06-07-05
11:00 uur: Evelien Tonkens: meer schrijfster dan politica
Bericht aan mijn contactpersonen: Met ingang van 1 augustus word ik Bijzonder Hoogleraar Actief Burgerschap aan de afdeling sociologie en antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 28 juni heb ik daarom de (fractie van GroenLinks in de, red.) Tweede Kamer verlaten. Mijn portefeuille wordt overgenomen door Naima Azough (welzijn, care en emancipatie) en Kees Vendrik (cure) (...)
Ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn kwaliteiten in de functie van bijzonder hoogleraar, met meer tijd en ruimte voor reflecteren en schrijven, beter tot hun recht zullen komen. Mensen voelen zich vaker door mij geïnspireerd en vertegenwoordigd wanneer ik iets schrijf dan wanneer ik politiek bedrijf. Ik meen daarom dat ik mij in de functie van bijzonder hoogleraar beter zal kunnen inzetten voor de publieke zaak dan in de Kamer.
Evelien Tonkens
DAGBOEK 02-07-05
13:04 uur: Karel Glastra van Loon gestorven
Karel Glastra van Loon (42) is gestorven, zo werd gisteren op Teletekst gemeld. En de krant van vandaag heeft de details: een hersentumor. Ook wordt vermeld dat hij 'zichzelf religieus noemde', met 'een broertje dood aan cynisme', en dat hij 'links en geëngageerd' was (Trouw).
Hij was in Nicaragua, Cuba en Koeweit en deed daar als journalist-schrijver verslag van. Ook deed hij allerlei klusjes voor de Socialistische Partij, en schreef samen met Kees Slager 'Hoe dan Jan?', een boek over SP-leider Jan Marijnissen.
Zijn website heeft op dit moment zijn sterven nog niet verwerkt, maar bevat natuurlijk wel van alles en nog wat over zijn persoon, zie Karel Glastra van Loon.
hg
DAGBOEK 01-07-05
20:58 uur: The Beatles in Rishikesh
Paul Saltzman bezocht in 1968 Rishikesh in de Indiase Himalaya, op zoek naar zichzelf. Hij verbleef er in de ashram van de Maharishi Mahesh Yogi. Op een goede dag kwamen daar vier heren uit Engeland binnenwandelen: the Beatles. Ze bleven een paar weken, met onder anderen Donovan, Mia Farrow en nog een paar beroemdheden. Ze mediteerden wat en werkten vooral aan een van hun laatste gezamenlijke producties, de witte elpee met nummers als Revolution, Honeypie, My gitar gently weeps e.a. klassiekers.
Er waren geen fotografen meegekomen, want het ging om een retraite. Paul Saltzman had echter wel zijn camera bij zich en schoot een rolletje vol. Hij dumpte het in een schoenendoos en zou het ruim dertig jaar vergeten. Enkele jaren geleden kwam het te voorschijn. Nu is er een boek, en een website: The Beatles in Rishikesh.
De ashram van de Maharishi is inmiddels al een tien jaar verlaten en een ruïne (zie in het dagboek India-3 de bijdrage van 16 april). Veel muziek van de Beatles ontroert alleen nog maar meer.
hg
DAGBOEK 26-06-05
11:30 uur: Voor B.

Vier keer vier is negen
ieder zingt zijn eigen lied
vier keer vier is negen
alleen ik geloof ik niet

Mijn lied waait mee
op zeven winden
gaan wij met zijn twee
zullen wij het vinden

drie keer vier is zeven
samen zingen wij ons lied
drie keer vier is zeven
ook al weten wij het niet

A.
DAGBOEK 22-06-05
21:48 uur: Ed vd Elsken en het dorp Geel
Net op Nederland 3 Ed van der Elskens film over mensen in Amsterdam gezien, veel materiaal uit de jaren zestig en zeventig. Veel freaks ook, daar hield ie van, Ed. En hij had een goed oog voor het erotische, het een beetje geile.
Hij stierf al in 1990, ongeveer 65 jaar oud. Er zijn tal van activiteiten rond Eds nalatenschap: tentoonstellingen, films op tv enzovoort. Zie zijn website.
Eds werk en het dorp Geel hebben gemeenschappelijk dat ze niet wars zijn van het buitenissige, het abnormale. De Trouw van vandaag heeft een mooi verhaal over Geel, waar vanouds psychiatrische patiënten - en wat daar tegenaan hangt - in gezinsverpleging worden opgevangen: 'In een pleeggezin is het veel gezelliger.'
In de jaren zeventig waren het ongeveer duizend 'kostgangers', nu nog een kleine vijfhonderd. Die vorm van naastenliefde kalft dus wel af. Maar mooi dat het er nog is.
De Z-opleiding van Dennendal ging geregeld op studiebezoek in Geel. Er is een website met informatie, zie Geel.
hg
DAGBOEK 20-06-05
10:49 uur: Karen Armstrong
Karen Armstrong is een ex-non die mooie boeken over religie schrijft. Ze wordt uitvoerig geportretteerd in Trouw van afgelopen zaterdag, door Arjan Visser. Het is een monoloog van Karen, die met veel relativeringsvermogen en humor over haar leven in het klooster - ze trad toe in 1962 toen ze 17 was - en haar leven daarna vertelt. 'Niet alleen de Beatles waren mij vreemd toen ik uit het klooster kwam, (in 1969, red.) álle mannen waren een soort buitenaardse wezens.'
Ze hoort nergens meer bij: 'Nee, ik heb geen enkele behoefte ergens bij te horen.'
Ze citeert overigens wel tweemaal de Boeddha: 'De Boeddha zegt dat we altijd de waarheid moeten spreken'; 'Maar ik denk ook aan de Boeddha, die zei dat de mens, na zijn verlichting, terug moet keren naar de markt om zijn compassie voor alle levende wezens in praktijk te brengen.'
Ze ontdekte kort na haar uittreden uit het klooster, na zeven jaar - dus dat moet kort na haar 24ste geweest zijn -, dat ze last had van epileptische verschijnselen. 'De sessies bij de psychiater, de korte opnames in klinieken, het was allemaal even zinloos geweest. Het enige wat ik nodig had was goede medicatie.'
Een 'lovable woman': Karen Armstrong en Karen Armstrong on public radio
hg
DAGBOEK 17-06-05
12:24 uur: Piet van Seeters (2)
Piet van Seeters op reünie (23-03-03)
links Jan Mulder
'Piet van Seeters stond altijd ergens voor. Hij schuwde niet stelling te nemen; op papier en in woord tijdens vergaderingen, als lid van de redactieraad waarvan enkele jaren als voorzitter. Begin 2001, op zijn 61ste, ging Piet met pensioen. Hij bleef het reilen en zeilen van zijn krant volgen. Verder werkte hij in zijn, uiteraard biologische, moestuin. Ook spijkerde hij zijn Latijn en Grieks bij. Twee jaar geleden werd bij hem darmkanker ontdekt. Na een ingrijpende operatie en een intensieve chemokuur dacht hij goed weggekomen te zijn. Het lot besliste anders.'
(Broer Scholtens, VK-in memoriam)

hg
DAGBOEK 15-06-05
22:45 uur: Piet van Seeters overleden
Piet van Seeters
op reünie
'Oud-Volkskrant-journalist Piet van Seeters is vrijdagmorgen, thuis in zijn woonplaats Zeist, overleden. Van Seeters (66) heeft een indrukwekkende journalistieke carrière achter de rug, waarvan meer dan dertig jaar bij de Volkskrant, in diverse functies onder meer als chef nieuwsdienst en milieuredacteur. Daarnaast heeft hij talloze bestuursfuncties gehad.Van Seeters was een Volkskrant-journalist in hart en nieren. Strijdbaar – op papier, tijdens lange vergaderingen en op de barricade, als hij dat nodig vond.
In zijn journalistieke en bestuurlijke activiteiten op de redactie en daarbuiten nam hij het op voor de zwakkeren. Voor de verstandelijk gehandicapten in de inrichting Dennendal begin jaren zeventig of later in zijn verslaggeving over de natuur.'

Bovenstaand stukje is geknipt uit de VK-website, met een 'in memoriam' van Broer Scholtens, waarin verderop nogmaals wordt teruggekomen op Piets activisme voor Dennendal:
'Piet van Seeters begon in Utrecht, als correspondent. Daar volgde hij de vakbonden, een activiteit die hij daarna voortzette op de sociaal-economische redactie in Amsterdam. Bekend, beroemd en berucht – afhankelijk van wie je spreekt – werd Van Seeters, inmiddels met een lange haardos, door zijn verslaggeving rond het zwakzinnigeninstituut Dennendal.
In Den Dolder kwamen zijn levensprincipes versterkt bijeen: aan de ene kant de bewoners, de verstandelijk gehandicapten. Aan hun rechten werd geknaagd door de gevestigde orde. Arrogante bestuurders weigerden verantwoording af te leggen. Van Seeters had iets met macht: macht moest vooral worden gewantrouwd.'

Ik ken Piet vooral van zijn 'scherpe evaluatie van het Dennendalconflict' in de Volkskrant van 26-3-'99. De VK kopte het stuk met 'De vernieuwers hebben toch gewonnen', een kop die mijn hart stal en mij voor altijd aan hem verplichtte.
Nog bedankt Piet,
hg
DAGBOEK 13-06-05
23:06 uur: het Woord
(bij het overlijden
van de Portugese dichter
Eugénio de Andrade)

Niets rest dan het woord
laten we het uit gevangenschap bevrijden
met zachte adem strelen
tot zeepbel verheffen
besprenkelen met rosé
onder een Palmpje intens genieten
laten vallen in de oceaan

(Variatie op De Andrades
The syllable

All morning I was searching for a syllable.
It’s very little, that’s for sure: a vowel,
a consonant, practically nothing.
But I feel its absence. Only I know
how much I miss it.
That’s why I searched for it so stubbornly.
Only it could shield me from
January cold, the drought
of summer. A syllable.
A single syllable.
Salvation.)

hg
DAGBOEK 08-06-05
10:48 uur: Amsteldam

Fietsend door de Ferdinand Bol, met spirituele boekhandel Wanuskéwin;
de Gerard Doustraat, met zijn stoet van groene bomen;
over de Albert Cuyp: twee platanen en terrasjes verlaten in de juni-kou;
langs het Sarphatipark en het potsierlijke oosterse koepeltempeltje;
door de Jan Steen,
kom je bij de Amstel, onze Moeder-Ganga!
omzoomd door woonboten,
breed in de koele middagzon, tussen Stopera en Rembrandttoren,
ahh, Amsteldam: stoep van de rest van de wereld.

hg

DAGBOEK 03-06-05
19:22 uur: asielzoekers
Spoedoproep voor solidariteitsverklaring en mobilisatie!
Manifestatie op initiatief van vluchtelingen uit vertrekcentrum Ter Apel: 5 juni om 13:30 uur, Ter Apelervenen 5.

De vluchtelingen die op dit moment in het vertrekcentrum (VC) Ter Apel zitten willen ZELF op zondag 5 juni om 13:30 uur voor het vertrekcentrum aan de Ter Apelervenen een manifestatie organiseren tegen het onrecht dat hun wordt aangedaan na jaren te zijn gegijzeld in een asielprocedure. Er is namens hen een verzoek gericht aan GroenLinks en SP Ter Apel/Vlagtwedde om - net als op 4 juli vorig jaar - ter bescherming van de vluchtelingen een vergunning voor de manifestatie aan te vragen. De eerste contacten voor deze manifestatie tussen de vluchtelingen en solidaire mensen zijn gelegd op zaterdag 14 mei na een spontane solidariteitsactie vanuit de pinksterlanddagen in Appelscha. Inmiddels hebben zich meerdere personen en organisaties aangesloten bij de ondersteuning van de manifestatie van de vluchtelingen uit het VC Ter Apel. De vluchtelingen en mede ondertekenaars zien de actie van 5 juni mede als een opwarmer voor de Actie Vluchtalarm dat op 6 juni van 12.00 tot 13.00 uur in meerdere gemeenten in Nederland zal plaatsvinden (zie keerhettij )

In eerste instantie wordt deze oproep van de bewoners van VC Ter Apel ondersteund door: - Anarchistische Groep Amsterdam; Van Harte Pardon; De Fabel van de Illegaal; Van Harte Pardon Wageningen; Werkgroep Vluchtelingen Vrij; Werkgroep Iraanse vluchtelingen.

Voorlopig programma:
Sprekers namens de initiatiefnemers uit het vertrekcentrum
Dichteres en performer Joke Kaviaar
Muziek
“Dwarsligger”, huisdichter van de Fabel van de Illegaal
Een woord van solidariteit en oproep tot sluiting van het vertrekcentrum door de Werkgroep Vluchtelingen Vrij

Werkgroep Vluchtelingen Vrij
Postbus 1472, 9701 BL Groningen
Tel: 050-3136952,
Website: werkvluchtvrij
E-mail: werkvluchtvrij
Giften welkom op giro 7461184 t.n.v. Werkgroep Vluchtelingen Vrij, Groningen.
Willem de Haan

DAGBOEK 03-06-05
18:07 uur: vertellen
'Vóór alles is het een verhaal over de kracht van het vertellen, die individuen dwars over continenten en door tijdlagen heen aan elkaar kan doen klinken', schrijft Arjan Peters in de Cicero-bijlage van de Volkskrant van vandaag - in een interview met Nicole Kraus met als kop: 'Verhalen bouwen een wal tegen het vergeten.'
Mooi toch?

PS: VPRO-geschiedenis begint een serie over het kabinet Den Uyl, zie kabinet Den Uyl
hg

DAGBOEK 02-05-06
14:05 uur: Zinvolle dagbesteding
Gehandicapten beheren historische bouwmaterialen
Wonen en werken bij restauratiecentrum

HENGELO - Twaalf verstandelijk gehandicapten zullen in de nabije toekomst een opslag van historische bouwmaterialen beheren bij het nieuwe informatiecentrum voor restauratie van monumenten in Hengelo.
Op hetzelfde terrein gaan ze in een boerderij wonen die komend najaar wordt verbouwd tot een appartementencomplex.
De woon-zorgboerderij en het informatiecentrum komen op het landgoed Twickel, zo laat de Overijsselse stichting Scholing, Restauratie en Innovatie in de Bouw (Ribo) weten. Ribo nam het initiatief tot dit project.
De stichting, die restaurateurs opleidt, had dringend behoefte aan een informatiecentrum over bouwkundige restauraties en een permanente opslag en beheer van historische bouwmaterialen.
De gehandicapten onderhouden oude dakpannen, kozijnen en gebinten en registreren wat er binnenkomt en verkocht wordt aan particulieren. Het idee achter het project is de gehandicapten een zinvolle dagbesteding te bieden, aldus een woordvoerder van Ribo. De gehandicapten gaan permanent in de verbouwde boerderij wonen.
Bron: ANP
J.G.

DAGBOEK 31-05-05
10:36 uur: stemadvies?
De discussie over de Europese grondwet is door het Franse 'non' gelukkig aardig op gang gekomen. De naar 'nee' neigende lezers zou ik willen adviseren zich af te vragen waarmee kinderen in Azië, Afrika Zuid-Amerika, de Balkan en Irak het best gediend zijn. Met een verdeelde, onmachtige Europese Unie die over zich heen laat walsen als tijdens de Balkanoorlogen en tijdens het voorspel voor de Irak-oorlog, of met een EU die zich op termijn kan ontwikkelen tot een daadkrachtige tegenhanger van de VS en andere naar economische en militaire hegemonie neigende grootmachten.
De wereld is een dorp. Het is weinig zinvol te denken dat je kunt terugkeren naar 20ste-eeuws of 19de-eeuws nationalisme.
Dit alles gezegd hebbende, zijn er nog tig argumenten voor en tegen. Weet ik. Maar voor mij zijn dit de belangrijkste.
hg

DAGBOEK 30-05-05
21:54 uur: Dennendalpagina's
Jan Gerhardus heeft z'n site nieuwe adem ingeblazen, 'speciaal voor spw-ers', zoals ie mailde. Z'n beweegredenen zijn secundair. Het is een prachtige site, met veel nieuwe informatie. Voor mij is bijvoorbeeld een stukje over de achtergronden van burnout bij werkers in de gehandicaptenzorg - onder het kopje 'zwaar' - een verrassing. Maar de foto's blijven de meeste indruk maken. Zie dennendalpagina's. (Sommige hoofdstukken staan nog in de steigers.)
hg