Home - Inhoud - week 23/24 - week 27 - archief - col. we-24 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEKEN
25/26
(14/06 -
27/06)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. Variërend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites, tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg tot zen tot de liefde. Commerciële verhalen worden in principe niet opgenomen. Er geldt de redactionele verantwoordelijkheid van de uitgever, maar die hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met het gepubliceerde.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld én gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poëzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: Oerol-2004, met foto's van het zondag afgeronde Oerol-straat- en theaterfestival op Terschelling.

DAGBOEK 21-06-04
12:53 uur: Oerol
Er was een weekje geen dagboek in verband met een bezoek aan het Terschellingse Oerol-festival. 'Oerol' was in vroeger tijden het feest waarop de Terschellinger boeren de dag vierden dat het vee uit de stal en in de weiden mocht. De dieren gingen dan uit hun bol en zaten vaak 'oerol' (Fries voor 'overal'). Dat leidde niet zelden tot chaotische taferelen.
Het tegenwoordige 'Oerol' is net zoiets. Straattheaterterroristen klampen nietsvermoedende voorbijgangers aan en zetten ze soms letterlijk in hun hemd of blootje. Acteurs en publiek trotseren wind- en regenvlagen in veelal klappertandende voorstellingen. Verhalenvertellers op strand en in het bos verleiden wandelaars met gruwelen, horror en sprookjes.
Oerol is de natte droom van iedere zichzelf respecterende kunstenaar, van iedere kunstliefhebber.
Niet geweest? Boek alvast voor volgend jaar. Als die beste brave Joop Mulder de centen bij elkaar krijgt, wordt de 24ste editie vast nog fantastischer dan de 23ste.
Zie voor filmpjes van enkele voorstellingen de oerol-website: Niemandsland. (Je moet er de Quicktime-player voor downloaden, en dat kost wat tijd, maar het is de moeite waard.) Zie voor een foto-impressie van het festival de site van de week van Marleen Swart. Ook staan er veel foto's op Straattheater.net.
HG

DAGBOEK 21-06-04 (2)
14:25 uur: Humanist: dossier Dennendal
De Humanist heeft zijn juni-nummer van dit jaar deels gewijd aan de Dennendal-affaire. 'De zwakzinnigenafdeling van de Willem Arntz Hoeve was uitgegroeid van een sympathiek sociaal experiment rond de verzorging van mensen met een handicap tot een toetssteen van vernieuwing in de samenleving. In deze editie van de Humanist drie artikelen over de geschiedenis en de betekenis van Dennendal én de opbrengst voor patiënten:
1. ‘Mensen met een beperking moeten gewoon overal bij horen’, een gesprek met Carel Muller, inspirator van toen, en Conny Kooyman, voorvrouw van de Nederlandse emancipatiebeweging voor mensen met een handicap' (interview door Gerard Nass).
2. 'Toen zelfontplooiing nog niet egocentrisch was', de culturele betekenis van de Dennendal-affaire en de jaren zeventig (Evelien Tonkens).
3. Gewoon samen mens zijn: van sufferdjespaviljoen tot wonen in de wijk, dertig jaar inrichtingszorg aan de hand van het leven van twee bewoners van de Hafakker (Inge Mans).
Aanschaffen dat nummer (later meer erover).

HG

DAGBOEK 22-06-04
11:16 uur: Humanist (2)
Een recensie/reactie zal nog even op zich laten wachten. De introductie op internet is overigens pakkend, met de bekende foto van Marijke de Jong en een omslag met foto's van Drechsel e.a.
HG

DAGBOEK 23-06-04
12:50 uur: Terug in de zorg
Vrijwel exact dertig jaar na de ontruiming van 3 juli 1974 - n.l. op mijn 55-ste verjaardag, 1 juli 2004 - treed ik in dienst bij de Stg. Reinaerde waar, oh ironie, ook Dennendal tegenwoordig deel van uitmaakt.
De laatste vijfentwintig jaar ben ik vooral financieel-administratief werkzaam geweest. Door een aantal gebeurtenissen in het recente verleden - o.a. een arbeidsconflict met mijn werkgever - kwam ik tot de conclusie dat ik graag terug wil keren in de zorgsector, oftewel een meer 'gevende' baan. (Gevend in de zin van: 'het is in geven dat je krijgt'.)
Hoewel ik ook een vast contract op een groep kon krijgen bij Het Westerhonk in Monster (Stg. 's-Heerenloo), heb ik uiteindelijk gekozen voor de flexpool van Reinaerde. Voordeel voor mij is dat ik op deze manier wat rustiger terugkeer in de sector en ik op m'n gemak kan rondsnuffelen.
De komende twee à drie maanden werk ik in De Heygraeff in Woudenberg. Ik heb er erg veel zin in. Na die periode is het mogelijk dat ik naar Dennendal word uitgezonden. We zullen zien.

Gerard Wijfjes (oud-Nw-Dennendaller)

DAGBOEK 24-06-04
13:52 uur: Humanist (3)
Het juni-nummer van de Humanist ligt deze week in de Atheneum-boekhandel op het Koningsplein, Amsterdam. Verder kan het nummer besteld worden via de website van de Humanist of via een telefoontje/kaartje:
De Humanist, Postbus 257, 1000 AG Amsterdam,
Nieuwe Keizersgracht 43-45, 1018 VC Amsterdam
Tel. 020-3307200

HG

DAGBOEK 25-06-04
15:57 uur: Altijd Bang
De Volkskrant van donderdag 14 juni bevat een interview met oud-Beach Boy Brian Wilson, die kennelijk al decennia met een forse depressie worstelt. 'Altijd Bang' heeft journalist Gijsbert Kamer boven het verhaal gezet. Het is ontroerend openhartig. Een heel kwetsbaar, en op zijn manier ontegenzeggelijk moedig mens, Brian Wilson.

Zelf heb ik de afgelopen dagen zitten worstelen met de vraag hoe ik moest reageren op de artikelen van Gerard Nass, Evelien Tonkens en Inge Mans in De Humanist. Ten slotte kreeg ik de ingeving het verhaal te herlezen dat ik vorig jaar voor het 'Dossier Dennendal' had geschreven en dat het niet heeft gehaald. Ik heb het in de columnruimte geplaatst. Het is voor de bezoeker van de website deels oude kost - maar bevat toch ook nieuwe elementen. Zie Tussen werkelijkheid en utopie.
Verder is een begin gemaakt met het plaatsen van foto's onder 'Dirkshorn en daarna'. Zie Dirkshorn en daarna
Ten slotte: er zijn ook drie nieuwe foto's geplakt onderaan de serie 'paviljoens', zie paviljoens.

HG

DAGBOEK 27-06-04
13:37 uur: Humanist (4)
Kreeg van Humanist-hoofdredacteur Boudewijn Chorus een briefje dat De Humanist te bestellen is via Humanist. Heb verder de afgelopen dagen het interview van Gerard Nass met Carel Muller en Conny Kooyman, en de artikelen van Evelien Tonkens en Inge Mans herhaaldelijk gelezen.
Een eerste indruk:
Het interview is boeiend en leuk. Alleen begint het met de onjuiste mededeling dat het 10 juli aanstaande dertig jaar geleden is dat Nieuw Dennendal werd ontruimd. Dat moet natuurlijk 3 juli zijn.
Carel Muller maakt duidelijk dat het er niet om gaat waar je mensen met een handicap neerzet, binnen of buiten de inrichting. Het gaat er om 'mensen in hun kracht te zetten', waar ze ook zijn. Hij wijst ten slotte op de Nieuwe Tijd, die zijn intrede heeft gedaan, en verwoordt zijn hoop: 'Ik denk trouwens dat het oude links-rechts-onderscheid gaat wegvallen. We gaan een nieuwe tijd in, zoals we dat vroeger op Dennendal ook al hoopten en dachten: het Aquariustijdperk. Dat wordt een tijdperk van licht, liefde en overvloed.'
Evelien Tonkens' verhaal getuigt van een diepgaand inzicht in de naoorlogse sociaal-culturele ontwikkelingen die een rol hebben gespeeld bij de Dennendal-affaire en die doorwerken tot in het heden. Zij weidt onder andere uitvoerig uit over de gevolgen van de oorlog en de vervreemding. 'De maatschappij gold als dermate vervreemd dat geen mens aan die verpestende invloed kon ontsnappen.'
Vervolgens signaleert zij dat door provo's (homo ludens), kabouters (de onaangepaste authentieke mens), de antipsychiatrie (de 'gek'), zwakzinnigenwerkers (de zwakzinnige als 'verheven stompzinnige') naarstig naar een model voor de niet-vervreemde mens werd gezocht. Daarvoor was volgens haar de zwakzinnige 'nog geschikter als held' dan de gek, 'want nog marginaler en onschuldiger'.
Aardig is ook haar onderscheid tussen 'relationele zelfontplooiïng' (jaren '70) en 'geïndividualiseerde zelfontplooiïng' (late jaren '80 en '90) - met een 'losgezongen zelf'. Het artikel is door zijn omvattende, wetenschappelijke context niet zo makkelijk, maar zit juist door zijn objectivering vol juweeltjes van oorspronkelijke gedachten en is voor de volhouder uiterst lonend. Herlezen helpt - althans bij mij. Aan het slot merkt zij op dat er mogelijk een rol is weggelegd voor het humanisme.
Inge Mans produceerde een prachtverhaal zoals alleen zij dat kan, héél dicht bij de verst. gehandicapte. Ze stelt aan de hand van de geschiedenis van twee Hafakkerbewoners de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg van toen tegenover die van nu... en komt tot de conclusie dat we opnieuw de barricaden op moeten.
Bestellen, lenen, lezen! (Wellicht later meer.)

HG