HOME - INHOUD - TERUG - VOLGENDE -
EEN MOOIE SNEEUWBAL: 3.4: Nieuw Moria

DONDERS: de D was in rood, de O in geel, de N in groen, enzovoort (dubbelklikken op afbeelding geeft fotopagina).
Kabouterproject: boerderij/leefgemeenschap Nieuw Moria
Vóór de schorsing van Carel Muller, die duurde van 5 juni tot 7 juli 1971, had zich al van alles afgespeeld. Een aantal Amsterdamse Kabouters was in de zomer en het najaar van '70 geregeld op bezoek geweest bij Carel en Noortje Muller, die toen nog bij de Witte Hull in Zeist woonden. Er was sprake van het opzetten van een drugsvrije kliniek op de Hoeve, maar dat plan ging niet door, onder andere doordat de directie van Psychiatrie dwars lag.
Wel legden enkele Kabouters een biologisch-dynamische tuin aan op Dennendal en werd door Michiel Schouten en Frank Brave - beiden overigens uit Amersfoort - de theetuin gebouwd. Bekende personen waren Martijn Lindt, de 'minister van Geestelijke Volksgezondheid van Oranjevrijstaat', Jozef van der Put, Ellen Groenendijk en Hans Donderwinkel. Mia Zaat, die op Geriatrie werkte, schilderde de gangen van Donders op in psychedelische kleuren. Zij sliepen meest op een matrasje in Donders, waar ze min of meer illegaal als vrijwilliger verbleven. Ze noemden hun gemeenschap 'Nieuw Moria', naar de dwergenkolonie in Tolkiens 'In de Ban van de Ring'. In de theetuin werd onder meer 'xoelapepel' gespeeld (een sensitivitytraining). 'Het ideaal van de Oranjevrijstaat leek hier tastbaar te worden' (Tasman: 287).
De 'verdunning', het binnenhalen van mensen van buiten door Carel Muller, had aanvankelijk ook de steun van de directeur van de Willem Arntsz-Hoeve, Poslavsky. Verder stonden de inspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid voor Noord-Holland en Utrecht, dr. W.L. Meijering, en mevrouw Tellegen, bestuurslid van de WA-Stichting, er achter.
Eind februari 1971 brak over de aanwezigheid van de Kabouters en de aanpak op Dennendal een conflict uit tussen de beide directeuren, Muller en André, waarna Poslavsky de zijde van André koos. 'Poslavsky, die aanvankelijk positief geoordeeld had over Mullers beleid, zorgde voor verdere escalatie door de Telegraaf te tippen dat er wantoestanden heersten op Dennendal door de komst van de Kabouters' (Tasman: 288).
Voor een incident zorgde een brief met zelfgeteelde hennep, die door 'minister van Landbouw' Hans Donderwinkel was verstuurd en die bij mevr. Tellegen belandde. De situatie was zo explosief dat Carel Muller niets anders restte dan Hans de laan uit sturen.
Staatssecretaris Kruisinga schorstte Muller op grond van het omstreden rapport-Speijer. In de grotten van Moria kwam Gandalf bijna aan zijn einde op de brug van Khazad-Dûm. Hij bleek echter meerdere levens te hebben.