HOME - INHOUD - TERUG - VOLG. BLZ. - VOLG. STRIPPAGINA -
NW-DENNENDALSTRIP: PAGINA 5: 'Iedereen is Lucifer'
jouw foto hier
9. Eikenlaan bij Donders. 10. Bestuurders in de seventies: Veldkamp, met links en rechts Middelhuis en Andriessen, boven Drechsel en Hendriks. 11. In de zon, voor Donders (Gerrit op z'n kar). 12. De sien, Hoeve-bewoners en werkers (links Carel Muller, tweede van links - met tas over de schouder - Hendrik van Nek, onder de koppies van Martin de Rooy en Bartho Smit, midden Piet van de E-groep).
" 'Iedereen is Lucifer' (Keith Richard)"
Er is geen specifiek schuldige voor de politionele ontruiming van zwakzinnigenpaviljoen Lorentz, 3 juli 1974. We zijn met z'n allen schuldig voorzover we hebben nagelaten datgene te doen wat de ontruiming had kunnen voorkomen. Het WA-bestuur en de machten die het beschermden en autoriseerden, dragen echter de grootste verantwoording.

"Ontsteek de lamp: ik zal je een mooie sneeuwbal tonen (Basho)"
Dennendal veranderde van '71 tot '74 sterk van dimensie: het bleek een lawine van sympathiebetuigingen, spijt en persberichten los te kunnen maken, alsmede massademonstraties, politieke bijeenkomsten, bezettingen en politioneel geweld.