HOME - INHOUD - TERUG - VOLGENDE
EEN MOOIE SNEEUWBAL: 10.1: Pillenuitdeling

De meeste pupillen zaten zwaar onder de medicijnen
Specifieke problemen
Werken met verstandelijk en anderszins gehandicapten heeft specifieke problemen. Het is niet altijd even leuk en inspirerend. Je krijgt te maken met ongewassen lichamen, urinestank, kwijl, gemorst eten, buien met een soms gewelddadig karakter, contactarmoede of totaal contactverlies. Aan gehandicapten is niets menselijks vreemd en het zijn allesbehalve heiligen. Het kon je als groepsleider allemaal wel eens te veel worden.
Bijna alle Lorentzers kregen medicijnen: dagelijks een plastic kuipje met pilletjes, sommigen wel vijf of zes met mooie namen als diphantoïne, tegratol, depakine en prominol. Afbouw van medicijnengebruik was een hoofddoel, maar in de praktijk moeilijk realiseerbaar. Veel bewoners kampten met problemen die ze al in de baarmoeder hadden opgedaan, en daar kom je niet makkelijk vanaf... Voor velen gold dat het accent lag op verzorging, omdat de ontwikkelingsmogelijkheden nu eenmaal beperkt waren.
Mede doordat het groepsproces voor een niet onaanzienlijk deel gebaseerd was op emotionele identificatie, over en weer, kon je de beperkingen als frustrerend ervaren. Het beeld was als het ware te statisch. Als vanzelf zocht je naar ruimte waar wél ontwikkeling mogelijk was, en dan belandde je bij verbetering van de omstandigheden: woonruimte, maatschappelijke integratie, financiële armslag en voor sommigen heel letterlijk bewegingsvrijheid. Daarmee werkte je tegelijkertijd aan je eigen situatie. De strijd tégen de hospitalisering, vóór het perspectief van werk- en leefgemeenschap, van verdunning en democratisering, werd zo een strijd tegen de eigen hospitalisering, het eigen isolement. Vooruitgang op die punten was een 'must', radicalisering in het klimaat van de beginjaren '70 een vanzelfsprekendheid. De strijd tegen de gekmakende inrichting lag op hetzelfde vlak als de strijd tegen de onmondigheid, het gebrek aan zeggenschap, het regentendom en het establishment.