HOME - INHOUD - TERUG - VOLGENDE
EEN MOOIE SNEEUWBAL: 13.5: Redden wat er te redden valt

Margie en Karin
Splitsing: een laatste strohalm
De enquête over Nieuw Dennendal die eind januari na het ontslag van Carel werd gehouden, had me overrompeld en ik had me van stemming onthouden. De scheuring in Dennendalgelederen was door mijn ziekteverlof grotendeels langs me heengegaan. Ik kon niet bevatten en verwerken dat in enkele maanden de bodem onder de Dennendalgemeenschap was weggevallen. Een stemming leek me polariserend en contraproductief. Het leek me het beste het stafconflict, en in het verlengde daarvan Carels ontslag, intern via bemiddeling en extern via een politieke lobby op te lossen, en ik deed een schriftelijke oproep tot het sluiten van de gelederen.
Het bleek een gepasseerd station. Mijn interventie strandde vrijwel onmiddellijk op dichte deuren, en mijn middenkoers en stemonthouding zouden me binnen het Nieuw-Dennendalkamp niet in dank worden afgenomen. In de maanden die volgden, met de vele ontslagen, zou het spook van wantrouwen geregeld de kop opsteken.
In het licht van die problematiek lag Brenninkmeijers uitnodiging gevoelig, maar ik had begrepen dat hij een serieuze poging ondernam de ontruiming af te wenden en vond dat hij daarvoor ruimte verdiende. Het onderhoud vond plaats in de bibliotheek van het Hoofdgebouw en had een merkwaardig verloop: Brenninkmeijer suggereerde dat ik, om de ontruiming te voorkomen, buiten Nieuw Dennendal om een rol kon spelen. Ik antwoordde dat hij dat verkeerd zag, en dat ieder besluit over het paviljoen op de Hertenlaan werd genomen. Ik stemde er wel mee in hem bij de groepsleiding te introduceren.
Er volgde een ontmoeting met groepsleiders van onder andere de F-groep. Het was een sombere, gespannen bijeenkomst, als een ontmoeting waarbij scheidende ouders de kinderen moeten verdelen. Brenninkmeijer had de ouders van de groep gepolst en die bleken verdeeld te zijn: enkelen kozen voor Nieuw Dennendal, anderen zouden bij een splitsing voor oud-Dennendal kiezen.
Ik sprak me uit voor het splitsingsvoorstel, dat vervolgens door de meeste groepsleiders werd afgewezen. Later, na contact met de Hertenlaan, werd daarop teruggekomen, maar toen bleek het plan niet langer haalbaar omdat het door de anti-ouders en het bestuur was afgewezen.
Trouw meldde op 13 juni: 'Oudercomité (oud)-Dennendal wijst voorstellen af'. En vervolgens adviseerde de Commissie Langemeyer tot tijdelijke sluiting. De Volkskrant meldde op 22 juni: 'Hendriks achter advies commissie: Paviljoen Lorentz als eerste ontruimd'.