HOME - INHOUD - TERUG - VOLG. BLZ. - VOLG. STRIPPAGINA -
NW-DENNENDALSTRIP: PAG. 15: Deportatie

Geweld tegen gehandicapten was een naoorlogs novum.
- Ontruiming en evacuatie -

In gezelschap van dr. Meijering (oud-inspecteur voor de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Utrecht), de Kamerleden Van der Doef en Van der Lek, Piet Reckman en Winne Sprey-Meijering (Nw-Dennendalbestuur) werden de werkers van Lorentz en honderden betrokkenen afgevoerd in blauwe overvalbusjes. De bewoners van Lorenz verdwenen in bussen naar de Rijks Psychiatrische Inrichting in Eindhoven. Een jarenlang dagelijks contact tussen bewoners en werkers werd ruwweg afgebroken, ten koste van allen en veel leed. Aan een unieke ontwikkeling binnen onze samenleving en een strijd van jaren voor de allerzwaksten maakte de staat met overvalwagens en achter de hand gehouden tanks een einde, in wezen op dezelfde manier als de Russen een einde hadden gemaakt aan de Praagse Lente en de generaals in Chili aan het bewind van Alličnde. Het was het definitieve einde van het zachtaardig anarchisme en verzet van provo's, Kabouters en hippies. (Een jaar later vond de eerste gewelddadige Molukse gijzelingsactie plaats en even later kreeg je de veel gewelddadiger krakersrellen, zoals rond de sloop van de Nieuwmarktbuurt.)
Het WA-bestuur dreigde ook de andere Nw-Dennendalpaviljoens te ontruimen. De Nw-Dennendallers stapten collectief op om een herhaling van de Lorentz-tragedie te voorkomen. Honderdvijftig mensen werden zo naar het uitkeringenloket gestuurd. De ABVA begeleidde dit proces.
Den Uyl en 'progressief' in kabinet en Kamer waren in september niet in staat hun belofte aan de Nw-Dennendallers, pro-ouders en zwakzinnigen van een kleine, te verdunnen inrichting waar te maken tegenover hun tegenstrevers in de politiek en de ambtenaren van gezondheidszorg.
In november '74 werd de Leef- en Werkgemeenschap Nieuw Dennendal noodgedwongen opgeheven.