Home - Inhoud - Terug (HB-14) - Terug - Volgende - Overzicht (HB-1) -
HISTORISCHE BEELDEN-14-4: Mevr. Tellegen-Veldstra

Mevr. Ula Tellegen-Veldstra, 'moeder van twee kabouters', zo wist de Telegraaf op 27 maart '71 te melden, was in het voorjaar van '71 vice-voorzitter van het WA-bestuur, voorzitter van het sectiebestuur Dennendal en lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht voor de PvdA. (G.S.- en B&W Utrecht waren statutair de benoemende instanties voor de leden van het WA-bestuur.)
Tellegen-Veldstra nam het binnen G.S. op voor Carel Muller en zou daardoor fors in de problemen komen. Niet iedereen binnen de PvdA was zo gecharmeerd van Muller, diens handelen en diens ideeŽn. Tijdens beide 'Dennendal-conflicten' stonden binnen de PvdA de linker- en de rechtervleugel (Nieuw Links-aanhangers en hun tegenstrevers) tegenover elkaar, en dat gold zowel op locaal als regionaal als nationaal niveau.
Tellegen-Veldstra komt ook nog in het Dennendal-verhaal voor als de persoon aan wie in maart '71 - per ongeluk? - een brief met wiet was geadresseerd door theetuinbeheerder of biologisch-dynamisch tuinman Hans Donderwinkel. Het incident bracht Tellegen-Veldstra en Carel Muller in verlegenheid en kostte Donderwinkel zijn baantje.
De NRC van 23 juni '71 meldt dat zij, nadat zij samen met de andere leden van het WA-bestuur haar ontslag had aangeboden, tijdelijk ook niet als lid van Gedeputeerde Staten zou optreden. Zij was met ziekteverlof gegaan.