HOME - INHOUD - TERUG - VOLGENDE
EEN MOOIE SNEEUWBAL: 13.2: Beheerders en ouders

Van januari tot juli werd er constant vergaderd: door het WA-bestuur, het Nieuw-Dennendalbestuur, Gedeputeerde Staten van Utrecht, B en W van Utrecht, Kamerleden van de Vaste Commissie van Volksgezondheid, de Commissie-Langemeijer, de ambtenaren van Volksgezondheid, de anti-ouders, de pro-ouders, de Hertenlaan in Zeist waar Nieuw Dennendal was neergestreken, 'de zes' in de Keet, de bureaucratie van de Hoeve en de Lorentzraad. Links: op de boot Aris Engel, Henny Lodewijks, Ton Peters, met staande Jan Jaap Berkhout (daarboven links Gay Balmaz en rechts Brenninkmeyer); Rechts: ouders met Kamerlid Tilanus, midden Loek Speyer, Ton Vroon met de handen aan het hoofd en mevr. Dorleyn, met knotje, rechtsonder.
Nieuw Dennendal op het IJsselmeer
Dinsdag 21 mei was een zware dag voor beheerder Gay Balmaz. Hij kwam naar Lorentz om te praten over de vakantie van de E-groep. Gay Balmaz was eerder door enkele Nw-Dennendallers gemolesteerd, een incident dat met foto's breed in de Telegraaf was uitgemeten, en het ging hem er duidelijk om zijn positie van eindverantwoordelijke waar te maken.
Hij kwam volgens E-groepsleider Hans Bogers naar het paviljoen in gezelschap van twee Zeister politieagenten in burger, die in de latere ontslagbrief aan Hans als getuigen zouden worden opgevoerd. Hans vertelde Gay Balmaz dat hij 'moest ophoepelen', omdat hij de pupillen overstuur maakte, waarop Gay Balmaz 'met het blijkbaar van tevoren ingestudeerde versje' reageerde: 'Dus u ontzegt mij de toegang'. Hans en de groepsleiders Martin Vernooy en Fred Treur zouden op staande voet worden ontslagen. Mijn verzoek om de situatie op het kantoortje te bespreken, werd door Gay Balmaz afgewezen.
īs Avonds werd besloten de vakantie twee dagen te vervroegen. De twaalf E-bewoners werden heimelijk het paviljoen uit gesmokkeld en woensdag voer het visserschip de Cecilie met pupillen en groepsleiding de haven van Hoorn uit. Een overspannen Gay Balmaz werd nog diezelfde dag op doktersadvies in een herstellingsoord opgenomen.
De E-groep had een toffe week. Gijs vierde z'n verjaardag met taart. Er werd lustig gitaar gespeeld en Ton roerde de trom. Behalve de drie ontslagen groepsleiders en de E-bewoners waren nog verscheidene andere mensen aan boord, zoals groepsleider Jan-Jaap Berkhout, de ontslagen supervisor Martin de Rooy, beedee-man Tom Nelissen, muziektherapeute Ida van Dam en vrijwilliger Maarten Douze.
De autoriteiten stonden ten aanzien van de pupillen machteloos, omdat de ouders toestemming hadden gegeven. Nog tijdens de vakantie werd bekendgemaakt dat alle personeelsleden die het IJsselmeer waren opgegaan, waren ontslagen.