Home - Inhoud - serie-10 - serie-12 - archief - Column-9 - redactie
DAGBOEKNOTITIES OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 1
serie 11
(29/12 -
4/01)

INTERACTIE:

Het DAGBOEK/PRIKBORD wordt geschreven door sitebezoekers of, indien geen inzendingen voorhanden zijn, de redactie. Deelname is mogelijk via een mailtje naar dagboekredactie onder vermelding 'dagboek'. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - vrijwillig - vermelding van e-mailadres en een maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, vakantie e.d., afwezigheid van de muze of andere omstandigheden.

ONDERWERPEN:

De ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp. VariŽrend van reacties op de nieuw-dennendalsite, op andere sites (die vermeld kunnen worden), tot commentaren op geplaatste dagboeken, tot de waan van alledag: kortom van verstandelijk-gehandicaptenzorg, tot zen, tot terrorisme. CommerciŽle verhalen worden in principe niet opgenomen en er geldt vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de redactie voor wat wordt gepubliceerd.
Voor het dagboek geldt in principe een maximum van 150 woorden, maar daar wordt niet streng de hand aan gehouden.

NIEUW-DENNENDAL.NL: 'beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld ťn gedanst kan worden!
Nieuw-Dennendal.nl is gewijd aan iedere ontwikkeling die een vrije, meditatieve mens voorstaat, met een behoefte aan constructieve individuele en collectieve zingeving. Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poŽzie en onderzoek naar het verband tussen subject en object, innerlijk en uiterlijk, psyche en politiek.

Site van de Week: Deepak Chopra

DAGBOEK 29-12-03 (1):
12:22 uur: Deepak Chopra
Gezondheidsfreak Deepak Chopra is wel ťrrug aanwezig in de wereld van transcendentie, spiritualiteit en dergelijke. Heb nooit iets van hem gelezen en weet ook niet of ik daartoe ooit zal komen. (Is er een Deepak Chopra-kenner in de zaal die hem kan plaatsen? bv. met een boekbespreking?) Z'n website is zeer professioneel opgezet, maar heeft ook commerciŽle trekjes. Verder ziet ie er bijna ongezond blakend uit. Maar zijn motto is onweerstaanbaar: 'Learn to love and be loved unconditionally'. Moeilijk, maar gewoon eens proberen, zo tegen het einde van het jaar.
HG (zo'n 100 woorden)

DAGBOEK 30-12-03 (1):
11:30 uur: dharma-transmissie op Ameland
Van Zen-Amsterdam lag een nieuwsbrief in de bus over de transmissie van Nico Tydeman. Volgens de website van Zen-Amsterdam studeerde Nico theologie in Nijmegen en kreeg zijn eerste zenonderricht bij Karlfried DŁrckheim. Hij volgde zentraining bij Baker Roshi te San Fransico en bij Thich Nhat Hanh. Sinds 1983 is hij leerling van Genpo Roshi, in 1999 ontving hij van hem Denkai (transmissie). Bij uitgeverij Karnak verscheen van hem 'Zitten, de praktijk van Zen' (1980); 'Vormen van oneindige leegte' (1990); 'Een commentaar op de plaatjes van de os' (1991) en bij uitgeverij Asoka 'Dansen in het duister: een proeve van spiritualiteit' (1999). Op 16 januari 2004 ontvangt Nico dharma-transmissie van zijn leraar Genpo Merzel Roshi. Deze gebeurtenis vindt plaats tijdens de 'Big Mind Western Zen Retreat' van 4-18 januari op Ameland.
Uiteraard is de gebeurtenis niet voorbehouden aan Ameland. In de nacht van 16 op 17 januari is er in de zendo van Zen-Amsterdam van 22.00 tot 24.00 uur de mogelijkheid om te zitten. Iedereen is welkom vanaf 21.30 uur.
En als het niet lukt aanwezig te zijn op Ameland of in de Krayenhofstraat in Amsterdam, kun je gewoon thuis even gaan zitten, al dan niet op een kussen. Denk aan Nico en de/het (?) dharma, en je beleeft je eigen transmissie.

HG (150 woorden)

DAGBOEK 31-12-03 (1):
12:50 uur: vuurwerk!!!!
Verder dan de uitroeptekens in de kop komen we niet. Een gezellige oudejaarsavond gewenst en een goed 2004.
HG

DAGBOEK 1/3-01-04 (1):
00:00 uur: happy newyear, stilte en wandeldagen
HG

DAGBOEK 4-01-04 (1):
12:36 uur: bedevaart naar Priessnitz
Bij 'einde boslaan linksaf (bankje)' ging het mis. Nergens een bankje, zoals in de wegwijzer aangekondigd. Wat te doen. We keken elkaar hulpeloos aan. Tegen beter in sloegen we toch maar linksaf, een smal geasfalteerd weggetje in. Plotseling was daar een mal wit gestuukt gebouwtje. De wegwijzer vermeldde: 'Let eens op het Priessnitz monument. Dit torentje werd door Jut van Breukelenwaard, een Soerenaar, in 1860 opgericht, als hulde aan vier uit Duitsland afkomstige watergeneeskundigen'.
We liepen om het gebouwtje heen en speculeerden over de geneeskrachtige bronnen van Soeren. Daarna vervolgden we het pad - we dachten dat we gezien de vermelding van het monument in de wegwijzer op de goede weg waren - en kwamen bij de Jutberg, een huisjesterrein. We waren hopeloos verdwaald.
Veel later die middag, in Eerbeek, was er een winkel met kranten. In Trouw stond een artikel van Roel van Duijn, over een website waarop je je liefdesverdriet kwijt kunt: liefdesverdriet. We gingen de kroeg in en deelden ons liefdesverdriet. Mooie dagen.

HG (binnen de limiet)