HOME - INHOUD - TERUG - VOLGENDE
EEN MOOIE SNEEUWBAL: 6.4: Kabouterverplegers

'Patiënten (onherkenbaar gemaakt) en Kabouterverplegers broederlijk bijeen in alternatieve sfeer' (onderschrift Telegraaffoto 23-3-'71) Scène in theetuin met in het midden, hand onder de kin, Frans Brinkhus. Het roosje, de bloemen en de gitaren zijn ontleend aan de cover van 'American Beauty', Grateful Dead
Lorentz: één grote elfen- en kabouterfamilie
Lorentz was met zijn 64 bewoners en 40 man personeel in wezen een afzonderlijke commune. De groepen fungeerden als cellen, Dennendal was de overkoepelende gemeenschap.
Je kende de bewoners, de groepsleiders en de stafleden van Dennendal van gezicht en velen kende je ook van naam, maar je lééfde met de mensen van je eigen paviljoen. Daar werkte je mee, daar ging je mee om, daar deelde je lief en leed mee - of je nu wilde of niet - daar zorgden de bewoners wel voor.
De zalen van Lorentz waren veelal in tweeën gedeeld door lage grijze staankasten. De ene helft was ingericht als eethoek, de andere helft als een zitje met lage tafels en stoelen, meestal rond de televisie gerangschikt. Ook waren er lage zitbanken. Enkele groepen hadden vogelkooien. Sommige wanden waren opgefleurd met oosterse tapijten.
Als je van de hoofdingang door de benedengroepen van Lorentz liep, passeerde je eerst B, dan F en eindigde je bij E. Je doorkruiste dan drie woonzalen, met aangrenzende slaapvertrekken, keukentjes en badkamers. Onderweg struikelde je vast wel over de stofzuiger van Oscar Vina, of kwam je mevrouw De Boer tegen, de 'linnenjuffrouw'.
Er waren ook lange gangen en trappenhuizen die deden denken aan een schoolgebouw. Het was ongetwijfeld allemaal erg zoals in andere inrichtingen. Was Dennendal bijzonder? Ja en nee. Het was bijzonder door z'n perspectief, door z'n strijd, door z'n kleur - die smeedde de mensen aaneen, zowel bewoners als werkers. En als je goed keek zag je gewone mensen veranderen in dwergen en elfen, en je kon pratende kraaien tegenkomen, of een tambourineman. En er klonk altijd wel ergens gitaarmuziek...