HOME - INHOUD - TERUG - VOLGENDE
EEN MOOIE SNEEUWBAL: 10.6: Dissensus was onhanteerbaar
jouw foto hier
In actie in de tuin.
'Dissensus was binnen het zelfontplooiingsregime onhanteerbaar'
Tonkens gaat diep in op de problemen die eind '73 binnen de staf speelden, omdat die zo'n grote invloed zouden hebben op het verloop van het tweede conflict. Zij constateert dat de problemen deels het gevolg waren van 'de charismatische positie' van Carel Muller. 'Wie waardering kreeg (van Carel), die authentiek aanvoelde, kon daarvan "enorm groeien", zoals sommige groepsleiders vertelden.'
Hendrik van Nek zou zich gekwetst hebben gevoeld door Carels 'authentieke' maar wat sneue reactie op een door hem gepresenteerd schoolplan. Daarop zou Hendrik iets hebben gehad van: 'Als je zoiets doet, zal ik jou (Carel) eens pakken, een beetje wraakachtig' en hij zou het grootst denkbare taboe schenden door zich te wenden tot Carels formele superieuren, het bestuur.
Verder weidt Tonkens uitvoerig uit over problemen die binnen de staf ontstonden over zaken als communicatie, notulering, besluitvorming en vertrouwen. Speciaal de vertrouwenskwestie was volgens haar van belang. De diepe behoefte problemen pratend op te lossen kon tot een radicale breuk leiden als zo'n gesprek niet effectief was, als sprake was van diepgaande meningsverschillen of karakterologische botsingen. Carel en de staf zegden 'het vertrouwen' op in het bestuur, en forceerden daarmee een breuk. Later zegden Carel en zijn medestanders binnen de staf 'het vertrouwen' op in Van Nek, en stelden hem op non-actief. Het harmoniemodel bood zeker ruimte aan afwijkende meningen, maar loyaliteit en solidariteit moesten voorop staan. Als die niet meer werden gevoeld, kon een breuk ontstaan die dan ook prompt een definitief karakter had.
Uiteindelijk, schrijft Tonkens, gingen de problemen 'op noodlottige wijze' op elkaar inwerken: 'de problemen met het bestuur over de nieuwbouw en de bestuursbenoeming en de interne problemen van het zelfontplooiingsregime.(...)Dissensus was in het zelfontplooiingsregime onhanteerbaar' (Tonkens: 156,172).