Home - Inhoud - Terug (HB-9) - HB-1 - Infopagina
HISTORISCHE BEELDEN-9-12: Hendrik van Nek

Hendrik van Nek, supervisor van de Hoeken en hoofd van het schooltje,
die in de herfst van '73 conflicten met Carel Muller en diens medestanders
binnen de staf kreeg over het beleid in het algemeen, het beleid tav van zijn
schooltje en de koers tav het bestuur. Van Nek, een markante
persoonlijkheid die aanvankelijk mee voorop liep bij de hervormingen,
zou op 20 november dat jaar een vertrouwensbreuk creŰren door naar het bestuur
te stappen.

Uit Chronologie II
- 2 maart: Vrij Nederland publiceert een uitvoerig artikel van de hand van Tessel Pollmann en Gerard van Westerloo, waarin dezen verslag doen van de 'Geheime Banden' die bij de bezetting van het WA-Huis van 11 februari in handen van de bezetters zijn gevallen. De banden zijn door Wil Snijders, creatief therapeut van Lorentz, meegenomen en aan de VN-journalisten gegeven. Uit de bandopnamen blijkt 'het verraad' van Hendrik van Nek van 20 november. Nog onthullender is de opname van 11 januari, waaruit blijkt dat Hessel en Wiegersma niets meer voelen voor verdere samenwerking met Drechsel, vanwege 'procedurefouten' (een versluierende term voor wat niet anders kan worden genoemd dan manipulatie van ouders en stafleden) en van benoeming afzien. Een van de onderkoppen van het artikel luidt: 'Drechsel en Veldkamp wilden Muller binnen een jaar uitschakelen.'
- 3 maart: De Volkskrant meldt naar aanleiding van de publicatie in VN, dat Drechsel zich 'verbaasd' toonde over de handelwijze van VN, die hij 'onzorgvuldig' noemt. 'De bandjes waren alleen bedoeld als geheugensteuntje voor de secretaresse bij het maken van verslagen. Het is bepaald niet juist om er dan hier en daar een greep uit te doen.' Hendrik van Nek geeft toe dat hij bepaalde uitspraken gedaan kan hebben en merkt op: 'Vrij Nederland heeft inzake Dennendal een bepaalde mening en dan is de kans groot dat je naar die mening toeschrijft en een tendentieus artikel maakt.'
- Pollmann en Van Westerloo schrijven in een nawoord dat zij tot publicatie van het materiaal zijn overgegaan, omdat daaruit 'een geheel nieuwe visie' naar voren komt. 'Tot dan toe heerste de mening dat het initiatief voor het conflict bij Carel Muller en zijn medestanders had gelegen. Zij hadden op de botsing aangestuurd, zij waren voor de escalatie verantwoordelijk. Uit de bandjes bleek dat deze visie niet juist is.'

Van Nek houdt zich sinds Dennendal onder meer bezig met re´ncarnatietherapie.
Hij publiceerde in 2002 onder de schrijversnaam Hendrick Vannek
'Mong, Eenling in het leven van alledag' (Ankh-Hermes bv - Deventer).
In het voorwoord schrijft hij hierover: "In augustus 2001 'meldde hij (Mong, red.) zich',
kennelijk was de tijd (of ik?) rijp om zijn ervaringen op papier te zetten."