Home - Inhoud - Terug - Video Dick - ReŁniebeelden - ReŁnie-thumbs -
Hist. beelden - Dagboekarchief - Columnarchief - Spandoekarchief

INFOPAGINA, lopende en toekomstige projecten

In Memoriam:
Met het verstrijken van de Tijd hebben we afscheid moeten nemen van tal van geliefden, zoals Marijke de Jong, Ton van Woudenberg, Piet van Seeters, Jan Mulder en Piet Reckman. De In Memoriam-pagina's zijn gewijd aan hun nagedachtenis: een plek voor reflectie, stilte en dankbaarheid voor wat we door en met hen mochten ervaren. De pagina's kunnen worden uitgebreid met foto's en tekst.

Spandoek:
Het Spandoek is gewijd aan het woord, de kop, de kunst van de kretologie - minimalistisch pamflettisme. Het geeft lucht, biedt gelegenheid voor commentaar en kan zaken agenderen.

Dagboek, column, poŽzie enzovoort:
'Aub geen ouwe koeien', werd op de reŁnie geroepen; nieuw-dennendal.nl nam de uitdaging aan. Vanaf 22 oktober 2003 werden opgenomen de rubrieken DAGBOEK/PRIKBORD/POňZIE en COLUMN/KRITIEK/RECENSIE/ VERSLAG, via redactie te vullen door sitebezoekers. Inmiddels is het dagboek ter ziele en is het ook lang geleden dat een column is geplaatst, maar de rubriek 'column' blijft in principe open voor nieuwe bijdragen (genoteerd maart 2014).

'DENNENDAL en het latere NIEUW-DENNENDAL waren gewijd aan het experiment van de verdunning. Het ging om een beweging wťg van de hospitalisering en conditionering, om een osmose met de maatschappij. Die beweging was collectief, maar had vanzelfsprekend ook een individueel aspect. In de therapeutische gemeenschap ging de ontwikkeling van de gehandicapte, de pupil of de cliŽnt in zekere zin hand in hand met de zelfontplooiing van de paviljoenswerker/hulpverlener. Die ontplooiing was/is grenzeloos....

NIEUW-DENNENDAL.NL is de virtuele belichaming van dit alles. 'Beyond seks, drugs and rock 'n roll', van toen naar nu, van de collectieve zaak van de verstandelijk-gehandicaptenzorg naar het publieke debat van heden: een site waarop gedacht, gediscussieerd, gespeeld, gedeeld ťn gedanst kan worden!
Daartoe wordt opgeroepen tot participatie aan hedendaagse geschiedschrijving, creatieve reflectie, poŽzie enzovoort enzovoort.
CommerciŽle verhalen worden niet opgenomen; er geldt uiteraard de verantwoordelijkheid van de redactie (wat niet betekent dat die het met het gepubliceerde eens hoeft te zijn). Voor de columnruimte - het mag ook boekbespreking, cultuurkritiek, mailwisseling, oproep of verslag zijn - geldt een maximum van pakweg duizend woorden (maar het kan incidenteel meer zijn).

VIDEO'S
Jos Spaansen heeft begin oktober 2003 de reŁnievideo's van Dick Nicolai en George den Blanken op de site gezet, zie video's van Dick en George. Hartverwarmende beelden!

ReŁnieverslag in thumbs
Ook is een serie portretten van de reŁnie in thumb-fotootjes (duimpjes) geplaatst; zie thumb-series. Er zijn zoveel mogelijk reŁniedeelnemers geportretteerd. Voorwaarde was natuurlijk dat er beelden voorhanden waren en dat ze groot genoeg en herkenbaar waren. Als je vindt dat een leukere/betere opname mogelijk is uit het reŁniefotobestand, laat het even weten.
Als thumbs van reŁniedeelnemers ontbreken, kunnen die een foto van een andere gelegenheid sturen. De idee is een zo volledig mogelijk beeld te geven van de 'nieuwdennendalgemeenschap'. (De mogelijkheid een afbeelding op te sturen geldt ook voor mensen die er door omstandigheden niet bij konden zijn en zich nog een beetje 'nieuwdennendaller' voelen.)


Geplaatste series:
- RE‹NIEVERSLAG in thumbs: serie 1, de Zeven
- idem: serie 2, politici, journalisten en actievoerders
- idem: serie 3, A(agje) t/m D(ries)
- idem: serie 4, E(lly) t/m G(er)
- idem: serie 5, G(errit) t/m J(an)
- idem: serie 6, J(an) t/m M(aarten)
- idem: serie 7, M(aggie) t/m N(el)
- idem: serie 8, P(aula) t/m T(on)
- idem: serie 9, T(rijnie) t/m Y(vonne)
- idem: serie 10, Sprekers en ReŁniecommissie

Link-overzicht Historische Beelden-serie

- 1. jaaroverzicht-1
- 2. jaaroverzicht-2
- 3. paviljoens
- 4. bewoners
- 4-2. bewoners (vervolg-1)
- 4-3. bewoners (vervolg-2)
- 5. werkers&bewoners
- 5.2. werkers&bewoners (opleiding)
- 6. theetuin
- 7. bd-tuin
- 7-2. bd-tuin: Circus Wammus
- 8. feesten-1
- 8.2. feesten-2
- 8.3. vakantie f-groep (Joost Mous)
- 8.4. portretten Joost Mous
- 8.5. portretten JM-2
- 8.6. portretten JM-3
- 9. keet & staf
- 10. Carel Muller
- 10. Bezetting Keet
- 12. demonstraties
- 13. boottocht
- 13-2. boottocht-2
- 14. bestuuurders-1
- 14-2. bestuuurders-2
- 14-3. bestuuurders-3
- 15. processen, vooravond ontruiming
- 16. ontruiming Lorentz
- 17. Dirkshorn en daarna

Het materiaal wordt gehaald uit krantenknipsels, archieven en boeken (de fotografen die ongevraagd medewerking aan dit non-profit, ideŽle project verlenen - zoals Han Singels en Frans Brinkhus - worden ten zeerste bedankt; hetzelfde geldt voor de tijdschriften waaraan foto's worden ontleend).
Oud-werkers wordt verzocht foto's of ander materiaal dat van belang lijkt op te sturen of, liever nog, te mailen. (Het e-mailadres is beschikbaar, het adres voor brievenpost wordt op aanvraag verstrekt). Met name ontbreken foto's van bijeenkomsten in Donders, van de Keet, van de Witte Hull en de Hertenlaan, het 'Buitensentrum', in Zeist.
Voor die pagina's waarbij gebruik wordt gemaakt van privť foto's geldt auteursrechtelijke bescherming, zie: Copyright


BELANGRIJK!:De site is een verhaal over het werken met verstandelijk gehandicapte mensen. Op een deel van de foto's worden werkers en bewoners herkenbaar afgebeeld. Misschien willen sommige bewoners (cliŽnten) liever niet identificeerbaar of met naam en toenaam worden getoond. Het kan ook zijn dat deze wens ten aanzien van hen geldt voor familieleden, huidige begeleiders en verzorgers. Laat het ons weten. Dergelijke verzoeken worden vanzelfsprekend gehonoreerd.

Nieuw Dennendal was een sociaal-culturele injectie in de samenleving - laat de beweging als zodanig voortbestaan,
een vrolijke groet van webmasters Jan Gerhardus, Jos Spaansen, Hans Grimm.