Home - Inhoud - Column-2 - Archief - Dagboekserie-1 - redactie
DE COLUMN OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 43
NO. 1

(24 okt.)

INTERACTIE:

Vanaf eind oktober zijn opgenomen de rubrieken DAGBOEK en COLUMN, via redactie te vullen door sitebezoekers. Bij het ontbreken van bijdragen springt de redactie in. Graag ondertekening met naam en toenaam, en - naar keuze - e-mailadres en maatschappelijke identiteit. Een sleutelwoord of kopje is handig. Datering gebeurt naar dag van verzending/ontvangst. Plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, afwezigheid van de muze, vakantie en andere omstandigheden

ONDERWERPEN:

De column- ruimte bij nieuw-dennendal.nl kan vrij worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp: van politiek tot cultuur tot psychologie tot spiritualiteit, tot integratie van dat alles. Verdieping en reflectie zouden mooi zijn. Bijdragen met commerciële intenties worden niet opgenomen. Vanzelfsprekend blijft de redactie verantwoordelijk.
Er geldt in principe een maximum van 500 woorden, met een minimum van 350. Eventueel wordt over de vorm ge-emaild.


Dagboekinzendingen svp mailen onder 'dagboek', columns onder 'column'.


COLUMN:
DE RODE DRAAD

(naar een integraal bewustzijn)

'Ze kunnen tevreden zijn, de oude én de nieuwe boodschappers, zoals: Steiner (1861-1925), Tolkien (1892-1973), Gebser (1905-1973), Maslov (1908-1970), Dylan (1941), Harrison (1943-2001), Grof (1931) en Wilber (1949). Het glas is waarlijk hoog geheven op de integratie van Spiritualiteit, Cultuur, Psychologie en Politiek', schreef ik na de reünie van 23 maart 2003 in een poging een magische rode draad te weven tussen al deze inspirators.
'Is die draad er dan?' vroeg Jan (Gerhardus) tijdens een van de computersessies op zijn zolderkamer waarin hij me geduldig probeerde iets van de html-code uit te leggen. 'Zou je daar dan niet een toelichting op moeten geven? Mij zeggen sommige namen niet zoveel.'
Daarmee was de idee van een essay over de relatie tussen de genoemden geboren, maar het kwam er maar niet van. Het leek in zekere zin ook overbodig.
Steiner, de grondlegger van de antroposofie, de bemiddelaar tussen het lagere en het hogere, het materiële en het spirituele, op wiens werk ik in de jaren '70 werd geattendeerd door Carel Muller - die immers in de pers, onder andere, als 'antroposoof' werd afgeschilderd.
Tolkien, de schrijver van een van de mooiste sprookjes ooit, de schepper van een fantastisch universum, een adembenemend portaal naar een bezielde dimensie.
Gebser - van wie ik voor internet nog nooit had gehoord -, die een van de voorlopers van de humanistische en transpersoonlijke psychologie (TP) bleek te zijn, met een magische formule over 'Ursprung und Gegenwart' die naadloos aansluit bij het nondualisme en zen.
Maslov die aan de wieg stond van de humanistische psychologie en die onderzoek deed naar de psyche van de gezonde mens en de piekervaring die het alledaagse bewustzijn ontstijgt. (Vooral dat laatste sloeg aan in de jaren '70, tussen al die rookwolken.)
En wat te vermelden over de mysticus Bob Dylan? De zanger-componist van Blowin' in the Wind? (How many roads must a man walk down?). En over de esoterische hara-krishna-Beatle George Harrison (All things must pass)?
Dan werd genoemd Stanislav Grof: LSD-onderzoeker en een van de vaders van TP, schrijver van talloze publicaties over 'non-ordinary states of consciousness' en stichter van de school voor 'holotropic breathwork'.
En ten slotte Ken Wilber, die in de jaren zeventig zijn eerste publicaties over bewustzijn het licht deed zien, en bleef schrijven, al die jaren, tot op de dag van vandaag. Wilber, die in 'Overgave en Strijd' de moed had verslag te doen van het sterven van zijn vrouw Treya aan kanker. Wilber, die in staat is een lezer regelrecht de hemel in te schrijven, waardoor zijn argumenten voor transcendentie én integratie van het rationalisme er eigenlijk niet meer toe doen.

Jan, heb ik de rode draad weten te weven? De draad tussen de zo bewustzijnsverruimende jaren '60 en '70 en de 21ste eeuw, het postpostmoderne tijdperk waarin iedereen domweg uit zijn hokje zal móeten komen, om zowel het Ene als de Wereld van Tienduizend Dingen te omarmen - willen we onszelf en onze kinderen nog een toekomst geven. Dat is de boodschap, toch?


Hans Grimm, 24 oktober 2003
(490 woorden)
meer sites over de integraalbewustzijnsbeweging:
Integral Institute
Integral Age
World of Ken Wilber